Badaczka z UJ CM wyjedzie na staż do jednej z najlepszych uczelni na świecie


Dr Sonia Trojan z Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM otrzymała prestiżowe stypendium The Kosciuszko Foundation i odbędzie sześciomiesięczny staż podoktorski w Stanach Zjednoczonych, w Koch Institute for Integrative Cancer Research na Uniwersytecie Massachusetts Institute of Technology (MIT), jednej z trzech najlepszych uczelni na świecie. Staż rozpocznie się 1 sierpnia.


– Możliwość pracy w zespole prof. Matthew Vander Heidena w Koch Institute for Integrative Cancer Research na Massachusetts Institute of Technology to dla mnie ogromne wyróżnienie, więcej niż spełnienie marzeń. Możliwość prowadzenia badań w tak prestiżowym ośrodku, z ludźmi, na których publikacjach opierałam swoją dotychczasową naukową wiedzę w zakresie metabolizmu komórek nowotworowych, to ogromna szansa przede wszystkim na rozwój – mówi dr Trojan. – Liczę, że nauczę się wielu nowych technik oraz metod, ale również zyskam inne spojrzenie i podejście do prowadzenia badań w międzynarodowym zespole. Po powrocie chciałabym podzielić się zdobytą wiedzą z zespołem, z którym mam przyjemność współpracować na co dzień i w ten sposób – chociaż częściowo – odwdzięczyć się za wsparcie, którego udzielali mi w czasie przygotowywania doktoratu. Oczywiście ten wyjazd nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie najbliższych i Fundacji Kościuszkowskiej, organizacji o wspaniałej historii oraz tradycji. Bycie jej stypendystką jest dla mnie zaszczytem.

Dr Sonia Trojan jest absolwentką Wydziału Lekarskiego UJ CM. W czasie studiów doktoranckich trzykrotnie otrzymała stypendium rektora UJ dla najlepszych doktorantów. Pracę doktorską obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim UJ CM pod koniec 2022 r. Tytuł pracy, pisanej pod okiem prof. Piotra Laidlera i dr Kingi Kocemby-Pilarczyk, brzmiał: „Znaczenie nowotworowo specyficznych izoenzymów fosfofruktokinazy II w progresji czerniaka złośliwego z uwzględnieniem roli niskotlenowego środowiska rozwoju guza”.

Badaczka odbyła dotychczas trzy staże zagraniczne: w Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Centre Biophysique Moléculaire (CBM) (Orleans, Francja) oraz – dwukrotnie – na Université de Lorraine/CNRS (Nancy, Francja). Kierowała czterema projektami naukowymi, w tym trzema z dotacji celowych dla młodych naukowców oraz jednym z finansowanego przez NCN programu Preludium.

Ma na swoim koncie 27 wystąpień na wielu konferencjach, głównie międzynarodowych. W roku akademickim 2021/2022 reprezentowała Wydział Lekarski UJ CM na konferencji medycznej International Medical Postgraduate Conferences na Uniwersytecie Karola w Czechach.

Jest współautorką 12 publikacji (w tym trzech z pierwszym autorstwem) o łącznym IF równym 38,323.

Obecnie dr Trojan pracuje w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM, gdzie – dzięki grantowi z Narodowego Centrum Nauki (NCN) – realizuje projekt naukowy „Znaczenie inhibicji nowotworowo specyficznych izoenzymów PFK-II (PFKFB3 i PFKFB4) w przełamywaniu oporności na inhibitory BRAF w terapii czerniaka złośliwego”.

Działalność naukowa badaczki skupia się głównie na tematyce związanej z realizowanym projektem, a opracowywane prace naukowe są wynikiem badań interdyscyplinarnych, wykorzystujących wiedzę oraz metody badawcze z zakresu biologii molekularnej, biochemii oraz bioinformatyki.

W wolnym czasie aktywnie działa w Federation of the European Biochemical Societies oraz Polskim Towarzystwie Biochemicznym.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się 24 maja w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Staż dr Trojan w Koch Institute for Integrative Cancer Research na Massachusetts Institute of Technology rozpocznie się 1 sierpnia.
Data publikacji: 12.05.2023Powrót