Oblicza Kariery 2023


Od 29 maja do2 czerwca na trzech wydziałach UJ CM odbyły się Oblicza Kariery UJ CM 2023, w których wzięło udział ponad 600 studentów. Spotkania zorganizowane w ramach tego corocznego wydarzenia miały charakter debat branżowych i odbywały się w formie stacjonarnej i online. W ich przygotowanie zaangażowali się kierownicy studiów, pracownicy dydaktyczni i studenci.


W pierwszym dniu Oblicz Kariery odbyło się spotkanie online dla studentów z kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Uczestniczyły w nim władze rektorskie, dziekańskie, przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie oraz stażyści z krakowskich szpitali. Spotkanie prowadziły studentki 6. roku kierunku lekarskiego z Rady Samorządu Studentów UJ CM i Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM. Kilkuset studentów wysłuchało prezentacji dotyczącej procedur stażowych i obowiązujących przepisów oraz zadawało pytania przedstawicielowi OIL-u. Podczas drugiej część spotkania ośmiu zaproszonych stażystów opowiadało o przebiegu swoich szpitalnych staży.

W drugim dniu odbyły się spotkania branżowe dla kierunków zdrowie publiczne, fizjoterapia i dietetyka. Na pierwszym z nich studenci rozmawiali z absolwentami zdrowia publicznego na temat przebiegu ich karier, pytali o rady, jak osiągnąć sukces zawodowy.

Ciekawy przebieg miała debata dla kierunku fizjoterapia, która odbyła się w formie hybrydowe. Wśród gości byli przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego. W dyskusji uczestniczyli studenci obecni na sali, a pytania były uzupełniane przez kilkudziesięcioosobową widownię online.

Na kierunku dietetyka debata branżowa skoncentrowana była wokół projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych. Rozważano argumenty za i przeciw w odniesieniu do rozwiązań dotyczących uregulowania zawodu dietetyka, które zaproponowano we wspomnianym dokumencie. Studenci mogli poznać punkty widzenia wyrażane zarówno przez wykładowców, jak i przedstawicieli Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków.

W trzecim dniu wydarzenia swoje spotkania mieli studenci kierunków ratownictwo medyczne, farmacja, analityka medyczna oraz pielęgniarstwo i położnictwo.
Ratownicy medyczni spotkali się w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM, gdzie gościli swoich potencjalnych przyszłych pracodawców reprezentowanych przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Krakowie, Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Ministerstwo Obrony Narodowej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Interesującą debatę branżową uzupełniła prezentacja sprzętu wojskowego i medycznego oraz rozmowa na temat możliwości rozwoju zawodowego w strukturach Wojska Polskiego.

Studenci kierunku farmacja spotkali się z władzami dziekańskimi i wykładowcami, aby dyskutować o ścieżkach rozwoju po studiach farmaceutycznych. Uczestniczyli w niej również zaproszeni absolwenci, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami.

Podobny charakter miało spotkanie dla studentów analityki medycznej, na którym wśród gości byliprzedstawiciele Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz kierownicy laboratoriów.

Wspólna debata branżowa została zorganizowana dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Dyskusję w wypełnionej auli na Michałowskiego 12 prowadzili zaproszeni przedstawiciele m.in. ze Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie, Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, NZOZ Szpitala na Siemiradzkiego im. Rafała Czerwiakowskiego, Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, Rodzinnego Centrum Położniczego Koala oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Cykl spotkań branżowych zakończył się we czwartek debatą dla studentów elektroradiologii, którzy spotkali się z kierownikiem zespołu techników w Zakładzie Techniki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz prezesem zarządu firmy Voxel SA.

Tak jak w latach poprzednich, wydarzenia organizowane ramach Oblicza Kariery koordynowała Sekcja ds. Dydaktyki Karier Akademickich CM wraz ze studentami z Rady Samorządu Studentów UJ CM i pozostałych organizacji studenckich

Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny pod adresem: https://obliczakariery.cm.uj.edu.pl/program/


Data publikacji: 7.06.2023ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót