USD i AGH podpisały umowę o współpracy


W myśl zawartego porozumienia Uniwersytecki Szpital Dziecięcy będzie wsparciem dydaktycznym w obszarze praktyk dla studentów pozyskujących wiedzę w Akademii Górniczo-Hutniczej, udostępni posiadany sprzęt i narzędzia konieczne do wykonywania wspólnych projektów technicznych oraz będzie dzieliła się dostępną wiedzą medyczną, niezbędną do opracowywania innowacyjnych rozwiązań.


Uczelnia oraz szpital będą współpracować w zakresie m.in. wzajemnego wsparcia w procesie naukowo-dydaktycznym oraz szeroko pojętego kształcenia, partycypacji w inicjatywach dotyczących podnoszenia poziomu jakości udzielanych przez szpital świadczeń, a także wsparcia w procesie dążenia do podniesienia poziomu innowacyjności stosowanych lub planowanych do zastosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i informatycznych.

Ze strony AGH umowę będzie realizować Instytut Informatyki. Jednostka posłużył wsparciem w obszarze tworzenia, modyfikacji oraz wdrażania rozwiązań informatycznych (m.in. sieciowych, elektronicznego obiegu dokumentów oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa), a także tworzenia dedykowanych rozwiązań z obszaru analityki danych dla potrzeb zwiększania efektywności procesów biznesowych USD. Instytut Informatyki będzie również stanowił wsparcie w obszarze tworzenia innowacyjnych rozwiązań sprzętowych i programowych dla telemedycyny.


Data publikacji: 6.06.2023Powrót