Karieroskop – nowy projekt badawczy UJ CM z udziałem studentów i absolwentów


W  UJ CM ruszył projekt badawczy „Czynniki warunkujące sukces absolwentów na rynku pracy”, którego celem jest poznanie opinii studentów i absolwentów na temat jakości nauczania w kontekście podjętej aktywności zawodowej i określenie czynników zwiększających szansę osiągnięcia sukcesu na rynku pracy.


Dwa pozostałe cele projektu to opisanie ścieżek zawodowych absolwentów poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w UJ CM oraz przygotowanie poradników oraz informacji dla kolejnych roczników studentów dotyczących możliwości rozwoju i wymagań polskiego rynku pracy.

– W pracy badawczej chcemy skupić się na poznaniu czynników, które ułatwiają znalezienie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, a co za tym idzie – wsparcie absolwentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych w UJ CM w odniesieniu sukcesu zawodowego – mówi dr hab. Agnieszka Pac kierująca zespołem badawczym.  – Istotnym elementem procesu badawczego będą wypełniane przez studentów i absolwentów ankiety. Dlatego tak bardzo zależy nam na ich zaangażowanie w projekt.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, badania ankietowe mają być prowadzone do roku 2030, a udział w nich będą mogli wziąć studenci ostatniego roku studiów (i późniejsi absolwenci) na trzech wydziałach UJ CM.

Więcej informacji na temat projektu „Czynniki warunkujące sukces absolwentów na rynku pracy” znajduje się na stronie: www.absolwenci.cm-uj.krakow.pl
Data publikacji: 6.06.2023Powrót