Dr Vittorio Canale laureatem Nagrody im. prof. Stanisława Binieckiego


Dr Vittorio Canale z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM otrzymał Nagrodę Naukową im. prof. Stanisława Binieckiego. Badacza uhonorowano za wkład w dziedzinie syntezy związków aktywnych biologicznie w sposób przyjazny dla środowiska. Nagrodę wręczono podczas międzynarodowej konferencji Interdisciplinary Conference on Drug Sciences ACCORD 2024 zorganizowanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.


Nagroda Naukowa im. prof. Stanisława Binieckiego wręczana jest młodym badaczom, polskim i zagranicznym co 2 lata podczas konferencji ACCORD. Dr. Vittorio Canale z Katedry Chemii Organicznej UJ CM uhonorowano za sukcesy w badaniach nad nowymi potencjalnymi lekami na choroby ośrodkowego układu nerwowego oraz za rozwijanie wysokowydajnych, ekologicznych metod otrzymywania związków czynnych.

Dr Canale jest laureatem programu naukowego PHC Polonium NAWA. W jego ramach współpracuje z zespołem z Instytutu Biomolekuł Maxa Mousserona Uniwersytetu w Montpellier. We wrześniu 2022 roku otrzymał prestiżową ESMEC Alumni Award przyznawaną przez Europejską Szkołę Chemii Medycznej w Urbino oraz Europejską Federację Chemii Medycznej w uznaniu za osiągnięcia naukowe dla wyróżniających się naukowców w dziedzinie chemii medycznej w Europie.

Jego badania naukowe dotyczą antagonistów receptora 5-HT7 i jego roli w patomechanizmie chorób psychiatrycznych, jak również opracowania nowych metod syntezy związków aktywnych farmakologicznie w bardziej zrównoważony i w przyjazny dla środowiska sposób.

Patron nagrody był wybitnym chemikiem i farmaceutą prowadzącym badania naukowe nad nowymi substancjami aktywnymi oraz opracowaniem metod ich syntezy. Ukoronowaniem jego prac badawczych było wdrożenie do lecznictwa dwóch aktywnych substancji farmaceutycznych: chlorowodorku todralazyny oraz cytrynianu gapikominy.


Data publikacji: 19.06.2024Powrót