Perspektywy 2024: UJ CM ponownie triumfuje w Rankingu Kierunków Studiów


Dziewięć kierunków prowadzonych w UJ CM zajęło najwyższą pozycję w organizowanym przez Fundację Perspektywy Rankingu Kierunków Studiów w kategorii kierunków medycznych i o zdrowiu. To już kolejny rok, w którym nasza uczelnia może się pochwalić takim sukcesem.


W tegorocznym rankingu ocenie poddano 74 kierunki, w tym 12 medycznych i o zdrowiu (tu uwzględnione również turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne). W przypadku dziewięciu z nich: analityki medycznej, farmacji (Wydział Farmaceutyczny), dietetyki (oceniana w grupie kierunków rolniczych, leśnych i weterynaryjnych), kierunków lekarskiegolekarsko-dentystycznego (Wydział Lekarski), ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, położnictwazdrowia publicznego (Wydział Nauk o Zdrowiu) miejsce pierwsze zajął Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum. 

- Najważniejszymi odbiorcami naszego rankingu są oczywiście maturzyści – mówi Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji „Perspektywy”, twórca polskich rankingów edukacyjnych. – Chcemy ułatwić młodym ludziom wybór kierunku studiów i uczelni.

Ranking Kierunków Studiów stanowi uporządkowaną informację o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Jego przygotowanie poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją. Jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajduje się ich ponad 1700, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Nad prawidłowością sporządzania rankingu czuwa Kapituła, której rolą jest ustalanie metodologii rankingu, nadzór nad procedurą jego przeprowadzania oraz zatwierdzenie i ogłoszenie wyników. Przewodniczy jej prof. Michał Kleiber, b. prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Oficjalna – Jubileuszowa XXV Gala Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw – odbędzie się dziś (26 czerwca) o godz. 11 w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Relację z wydarzenia będzie można oglądać na żywo na kanale YouTube Perspektyw.

Na uroczystości UJ CM reprezentować będą: pełnomocnik prorektora CM ds. kształcenia dr hab. Agnieszka Pac, prof. UJ, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maciej Małecki, prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym prof. Jolanta Pytko-Polończyk, kierownik studiów na kierunku dietetyka mgr Agnieszka Dąbek, prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziału Farmaceutycznego prof. Marcin Kołaczkowski oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ.

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki będzie reprezentował Rektora UJ prof. Jacka Popiela.

Pełne wyniki tegorocznego Rankingu Kierunków Studiów dostępne są na stronie 2024.ranking.perspektywy.pl.


Data publikacji: 25.06.2024Powrót