Graduation Day 2024


29 czerwca w auli Auditorium Maximum UJ odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM. Dyplomy odebrało 84 absolwentów.


Ceremonię poprowadziła prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. anglojęzycznych kierunków studiów prof. Agata Ptak-Belowska. Udział w uroczystości wzięli: pełnomocnik prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Marek Sanak, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Maciej Małecki, prodziekan WL ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym prof. Jolanta Pytko-Polończyk oraz prodziekan WL ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim prof. Przemko Kwinta.

Dyplomy ukończeniu studiów – z rąk przedstawicieli władz uczelni – odebrało 84 absolwentów, w tym cztery osoby dyplomy z wyróżnieniem.

Absolwenci podziękowali kadrze akademickiej, a w sposób szczególny nagrodzili grupę wykładowców, którym wręczyli kwiaty i upominki. W wyróżnionej grupie znaleźli się: prof. Monika Bociąga-Jasik, dr hab. Wojciech Turaj, dr Karol Malec, dr Christopher Pavlinec, prof. Tomasz Kaczmarzyk, lek. dent. Barbara Czopik, dr Iwona Olszewska-Czyż, dr Krzysztof Gronkiewicz oraz dr Magdalena Orczykowska. Specjalne podziękowania otrzymała także prof. Agata Ptak-Belowska.

Absolwenci wyrazili wdzięczność swoim kolegom zaangażowanym w pracę zespołu StudyAid.

W imieniu zespołu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM pamiątkowe statuetki absolwentom reprezentującym uczelnię w zawodach sportowych wręczył mgr Przemysław Ostrowski.


Data publikacji: 1.07.2024ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót