Plus ratio quam vis dla uznanego urologa


Prof. Shahrokh Shariat, uznany w Europie i na świecie chirurg i specjalista w dziedzinie urologii, został uhonorowany złotym medalem Plus ratio quam vis – najważniejszym odznaczeniem nadawanym przez najstarszą polską uczelnię. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się 27 czerwca w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.


– Uniwersytet Jagielloński osobie szczególnie zasłużonej za działalność i dokonania dla dobra wspólnoty akademickiej oraz wyjątkowe zaangażowanie w sprawy naszej Uczelni może przyznać medal Plus ratio quam vis. Dewiza Plus ratio quam vis (łac. więcej znaczy rozum niż siła.) widnieje na portalu prowadzącym z Auli do Sali Kopernika  w Collegium Maius. Zaczerpnięta została z „Elegii” poety Maximianusa z VI wieku. Sentencja ta, wpisana do Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest myślą przyświecającą całokształtowi działalności najstarszej polskiej Uczelni. Dobrze oddaje także moralną postawę Uniwersytetu wobec wyzwań, którym na przestrzeni wieków musiał stawić czoło – powiedział prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki tuż po rozpoczęciu uroczystości.

Wśród osiągnięć prof. Shahrokha Shariata, jakie zadecydował się docenić Uniwersytet Jagielloński, prof. Grodzicki wymienił promowanie akademickiego i podyplomowego szkolenia urologicznego; wspieranie celów uczelni w zakresie doskonalenia akademickiej edukacji urologicznej; wybitny wkład w naukę urologii jako chirurga, pedagoga, lidera i badacza; godną najwyższego uznania współpracę naukową, organizacyjną i kliniczną oraz stworzenie międzyuczelnianej platformy naukowej.

Przedstawiwszy uzasadnienie dla nadania złotego medalu Plus ratio quam vis prof. Shariatowi, prowadzący uroczystość prof. Grodzicki poprosił o zabranie głosu prof. Piotra Chłostę, kierownika Kliniki i Katedry Urologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ.

– Dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny prof. Shahrokha Shariata, jest imponujący i skrupulatnie zebrany w curriculum vitae profesora, z którym miałem możliwość się zapoznać. W powszechnej opinii środowiska urologicznego w Europie i na świecie, prof. Shariat należy do  grona najwybitniejszych postaci w urologii jako doświadczony klinicysta, znakomity nauczyciel oraz naukowiec. Prof. Shariat podczas swojej intensywnej pracy klinicznej i akademickiej, zdobył najwyższe uznanie liderów urologii światowej – podkreślił w swojej laudacji prof. Piotr Chłosta.

– Jestem głęboko przekonany, że praca, jaką prof. Shariat włożył i nadal wkłada w rozwój urologii polskiej, wzbogaci jeszcze więcej nasz potencjał i ma szansę zaowocować w niedalekiej przyszłości wysokimi osiągnięciami, które znajdą uznanie w europejskiej i światowej urologii. Podejmowanie wielu tematów badawczych w kierowanych przez niego instytucjach oraz uzyskane osiągnięcia naukowe wraz z publikacjami, umożliwiają dalszy dynamiczny rozwój jego współpracownikom. Jest wybitnym dydaktykiem oraz uzdolnionym urologiem. Prof. Shariat posiada doskonałą zdolność kierowania zespołami badawczymi, a jego kontakty interpersonalne w codziennej pracy dają mu świadectwo lekarza, którego skromność, etyka i kultura zawodowa są najwyższej próby. Wierzę głęboko, że przyznanie profesorowi Shariatowi prestiżowego złotego medalu Plus ratio quam vis Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie będzie jednym z najwartościowszych dowodów uznania jego wysokiego statusu akademickiego, społecznego i naukowego – mówił dalej laudator.

Po przedstawieniu sylwetki uhonorowanego łaciński tekst dyplomu odczytał dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Maciej Małecki, po którym głos zabrał sam prof. Shahrokh Shariat.

– Z głęboką wdzięcznością i ogromnym zaszczytem stoję dzisiaj przed państwem, aby przyjąć tę prestiżową nagrodę Uniwersytetu Jagiellońskiego, instytucji historycznej, słynącej ze swojego hołdu dla zasady Plus ratio quam vis – zaczął uhonorowany.

W dalszej części swojej wypowiedzi prof. Shariat nawiązał do wybitnych postaci związanych z historią Uniwersytetu Jagiellońskiego: astronoma Mikołaja Kopernika, króla Jana III Sobieskiego, papieża Jana Pawła II oraz lekarza i polityka Józefa Dietla, rektora UJ w latach 1861–62 i prezydenta Krakowa w latach 1866–74. Zwłaszcza temu ostatniemu poświęcił szczególną uwagę, podkreślając, że jego praca „położyła podwaliny pod współczesne praktyki urologiczne i stanowi przykład trwałego wpływu rygorystycznych badań naukowych na rozwój wiedzy medycznej i opiekę nad pacjentem”.

Prof. Shariat nie szczędził również ciepłych słów prof. Piotrowi Chłoście, z którym od dawna łączą go więzi zarówno profesjonalne, jak i przyjacielskie. – Jednym z naszych wspólnych projektów, z którego jestem najbardziej dumny, jest utworzenie Środkowoeuropejskiego Towarzystwa Urologicznego (CEUS). To był wizjonerski pomysł Piotra, wynikający z jego nieustannego dążenia do najwyższych standardów. CEUS pokazuje głębokie korzyści płynące ze współpracy w pokonywaniu ograniczeń. Dążąc do przekraczania granic kulturowych, zasobów i ideologii, CEUS tworzy silną sieć przyszłych liderów, których zadaniem jest podnoszenie poziomu nauki i medycyny urologicznej w Europie Środkowej. Dzięki tej współpracy promujemy innowacje i doskonałość, zapewniając lepszą przyszłość naszemu regionowi i poza nim. Razem możemy stawić czoła wspólnym wyzwaniom i zbudować bardziej połączony i zamożny świat – powiedział prof. Shariat.

Na zakończenie dodał: – Rozmyślając o naszej wspólnej drodze i aspiracjach, przypominają mi się inne słowa z „Elegii” poety Maksymiana z VI wieku, który w przejmujący sposób pisał o przemijającej naturze życia i nieustannym poszukiwaniu mądrości: „Każdy nowy początek nadchodzi z jakiegoś innego początku i końca”. Obyśmy dzięki naszym wspólnym wysiłkom stworzyli nowe początki, które będą honorować przeszłość i torować drogę jaśniejszej, bardziej oświeconej przyszłości.


Prof. Shahrokh François Shariat jest kierownikiem Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu (Austria) i doktorem honorowym Uniwersytetu Medycznego im I. Semmelweisa w Budapeszcie (Węgry). Opublikował ponad 1500 recenzowanych prac naukowych i 26 rozdziałów w książkach. Prof. Shahrokh Shariat jest chirurgiem i specjalistą urologiem, którego głównym i zasadniczym obszarem zainteresowań jest uroonkologia. Jest jednym z naukowców cytowanych najczęściej na świecie, głównie w zakresie leczenia chorych na raka stercza.

Od chwili ukończenia studiów, przeszedł wszystkie etapy kariery zawodowej i akademickiej w wiodących ośrodkach klinicznych świata: Baylor College of Medicine, University of Texas Southwestern Medical Center, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Weill Cornell Medical College / New York–Presbyterian Hospital oraz Uniwersytet Medyczny w Wiedniu.

Prof. Shariat jest członkiem licznych organizacji, m.in. European Association of Urology, Endourological Society,  American Association for Cancer Research, American Society of Clinical Oncology. Jest założycielem Association of U.S. Trained European Physicians, założycielem i przewodniczącym Bladder Cancer Research Consortium oraz prezesem Austriackiego Towarzystwa Urologicznego, współtwórcą Irańskiego Towarzystwa Urologicznego oraz założycielem i honorowym członkiem CEUS – Central European Urological Society. Ponadto jednogłośną decyzją Walnego Zgromadzenia Członków PTU uzyskał również członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Urologicznego, na wniosek Zarządu Głównego PTU.

Prof. Shahrokh Shariat jest laureatem wielu nagród krajowych i międzynarodowych. Otrzymał prestiżową nagrodę Crystal Matula Award od Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Złoty Cystoskop  od Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. Ponadto, jest członkiem redakcji European Urology, BJU International, World Journal of Urology, redaktorem naczelnym Current Opinion in Urology i wielu innych. Prof. Shariat kieruje medyczną organizacją charytatywną dla uchodźców i jest członkiem rady doradczej ds. medycznych w dwóch organizacjach charytatywnych. W 2024 roku jego badania zostały omówione w prestiżowym Urology Times. Jest posiadaczem czterech patentów wynikających z jego prac naukowych dotyczących chorych na raka stercza i raka pęcherza moczowego.


Data publikacji: 28.06.2024ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót