Aktualności


Konferencja naukowo-szkoleniowa 'Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie'

11-12.09.2015
W Auditorium Maximum UJ miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”, której organizatorem był Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM...
XXIX Meeting of the European Macrophage and Dendritic Cell Society (EMDS)

11.09.2015
W Krakowie odbywała się międzynarodowa konferencja naukowa – XXIX Meeting of the European Macrophage and Dendritic Cell Society (EMDS) zorganizowana przez Zakład Immunologii Klinicznej P-a Instytutu Pediatrii WL UJ CM. Konferencja była poświęcona badaniom podstawowym i patofizjologicznym aspektom w obszarze badania monocytów, komórek...
Konferencja Naukowa pt. “ The International Consortium on Immune Mechanisms in Vascular Disease and Stroke”

10-11.09.2015
W Krakowie miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa  pt. “ The International Consortium on Immune Mechanisms in Vascular Disease and Stroke” współorganizowana przez prof. Tomasza Guzika, kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi WL UJ CM oraz prof. Tomasza Grodzickiego, kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych...
Prawo wykonywania zawodu dla lekarza stażysty

9.09.2015
Blisko 300 tegorocznych absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego Wydziału Lekarskiego UJ CM odebrało w auli PWST w Krakowie dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu dla lekarza stażysty. Gospodarzem uroczystości był prof. Andrzej Matyja, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m...
Otwarcie Pracowni Andrologii w ramach Oddziału Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

7.09.2015
W Szpitalu Uniwersyteckim miało miejsce uroczyste otwarcie Pracowni Andrologii w ramach Oddziału Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W uroczystym otwarciu pracowni wzięli udział m.in.: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, Pełnomocnik Rektora UJ ds. Nauki i Rozwoju CM UJ prof. Maciej Małecki,  Dziekan...