Aktualności


IV Międzynarodowa Konferencja pt. 'Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2015 roku'

5.09.2015
Krakowie miała miejsce IV Międzynarodowa Konferencja pt. "Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2015 roku" będąca częścią wieloletniego programu rozwoju koncepcji interdyscyplinarnej i wielospecjalistycznej terapii u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym oraz amyloidozę. Wykładowcami konferencji byli wybitni profesorowie hematologii...
Orientation Day - spotkanie integracyjne ze studentami I roku programów medycznych i programu dentystycznego Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM

4.09.2015
W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM odbył się tzw. Orientation Day – spotkanie integracyjne ze studentami I roku programów medycznych i programu dentystycznego Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM. Nowych studentów powitał prof. Piotr Laidler, Prorektor UJ ds. CM oraz prof. Tomasz Brzozowski,...
Spotkanie władz UJ CM i Wydziału Lekarskiego UJ CM z grupą brazylijskich studentów medycyny

4.09.2015
W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL UJ CM miało miejsce spotkanie władz UJ CM i Wydziału Lekarskiego UJ CM z grupą brazylijskich studentów medycyny, którzy w roku akademickim 2015/2016 będą odbywać zajęcia dydaktyczne w ramach kursów prowadzonych w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM na...


31.08.2015
Prof. Maciej Małecki - Pełnomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM oraz prof. Tomasz Grodzicki - Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM zostali powołani przez Ministra Zdrowia prof. Mariana Zembalę do nowego składu Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Działalność członków rady ma charakter opiniujący w zakresie nauk medycznych, zmian...


14.08.2015
Prof. Anetta Undas, kierownik Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano: "Prof. Anetta Undas jest wybitnym naukowcem o uznanej pozycji na arenie międzynarodowej...