Aktualności


Naukowcy radzą, jak informować o szczepieniach przeciw COVID-19

9.02.2021
Naukowcy związani z inicjatywą "Nauka przeciw pandemii" opracowali i przedstawili zalecenia, które pomogą w rzetelnym informowaniu o szczepieniach przeciwko SARS-CoV- 2. Wymieniają m.in. konieczność zaangażowania niezależnych ekspertów do przekazywania fachowej wiedzy oraz zwalczanie fake newsów.
Nie żyje prof. Jacek Spławiński

5.02.2021
Wybitny uczony,  farmakolog, lekarz, specjalista w dziedzinie farmakologii klinicznej, wspaniały wykładowca, wieloletni pracownik Katedry Farmakologii UJ CM prof. Jacek Spławiński zmarł 1 lutego. Odszedł  człowiek o błyskotliwym umyśle, wielki erudyta, miłośnik literatury i gór, obdarzony niezwykłym poczuciem humoru. W sierpniu...
Tytuł Człowieka Roku 2020 dla prof. Andrzeja Matyi

2.02.2021
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw przyznała Tytuł Człowieka Roku 2020 prof. Andrzejowi Matyi, prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej, kierownikowi II Katedry Chirurgii...
ID.UJ POB qLife: Minigranty dla interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem kandydatów na doktorantów

1.02.2021
W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” uruchomiony zostaje konkurs na dofinansowanie  interdyscyplinarnych zespołów realizujących minigrant w ramach tematyki badawczej POB qLife z udziałem...
Zespół ds. COVID-19 przy Prezesie PAN: o negatywnych skutkach pandemii dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży

26.01.2021
Grupą szczególnie wrażliwą na skutki choroby COVID-19 są dzieci i młodzież. Chociaż są oni mniej narażeni na ciężką fizyczną manifestację tej choroby wywołaną wirusem SARS-CoV-2, psychologiczne i edukacyjne skutki pandemii mogą być u nich bardzo poważne, a czasem będą trwać znacznie dłużej niż sama pandemia - piszą członkowie zespołu...