Aktualności


Prawie 200 tys. euro na projekt z udziałem prof. Tomasza Guzika

8.12.2020
W 5. konkursie prowadzonym w ramach inicjatywy ERA-CVD Cardiovascular Diseases (JTC2020) międzynarodowy panel ekspertów rekomendował do dofinansowania projekt realizowany przez międzynarodowe konsorcjum ImmuneHyperCog, którego polskim koordynatorem jest prof. Tomasz Guzik, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM.
Dr Dawid Panek z Wydziału Farmaceutycznego został laureatem konkursu „Tango”

2.12.2020
Projekt "Opracowanie i rozwój innowacyjnej cząsteczki JT-3 jako zastosowanie strategii ligandów wielofunkcyjnych w farmakoterapii choroby Alzheimera", prowadzony przez dr. Dawida Panka z Wydziału Farmaceutycznego, otrzymał blisko 250 tys. złotych dofinansowania w kolejnej edycji programu „Tango”. 
40 mln na budowę Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem na Kampusie Medycznym UJ CM

1.12.2020
Ośrodek Przetwarzania Informacji opublikował wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.2. Wśród projektów wskazanych do finansowania jest Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD),  interdyscyplinarny ośrodek projektowania i testowania...
Prof. Piotr Richter w składzie Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

30.11.2020
25 listopada Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego powołał członków Rady Uczelni. Z listy kandydatów spośród członków wspólnoty UJ został wybrany prof. Piotr Richter, kierownik I Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej...
ABM: 17 mln na badania zespołu prof. Walentyny Balwierz

27.11.2020
Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych. Wsparcie w wysokości 16 905 528,48 PLN otrzymał projekt  "Immunoterapia z zastosowaniem dinutuksymabu beta skojarzona z chemioterapią w leczeniu pacjentów z neuroblastoma pierwotnie opornym na...