Aktualności


List Prorektora ds. Collegium Medicum do pracowników i studentów

28.10.2020
Organizacja zajęć na kierunkach studiów prowadzonych w Collegium Medicum w warunkach narastającej epidemii staje się wyzwaniem dla studentów i władz Uczelni. Problem ten dotyczy w największym stopniu studentów kierunków wiążących się ściśle z opieką nad chorymi, takich jak pielęgniarstwo, ratownictwo, lekarski,...
Apel przedstawicieli organizacji naukowych i studenckich dotyczący wyroku TK

27.10.2020
"Apelujemy do środowisk politycznych i społecznych o podjęcie dialogu, który będzie brał pod uwagę różne racje oraz poglądy i doprowadzi do niezwłocznego ustabilizowania sytuacji w naszym kraju" - piszą we wspólnym apelu prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodniczący Rady...
Publikacja współautorstwa badacza z UJ CM opublikowana w prestiżowym czasopiśmie naukowym

26.10.2020
W prestiżowym magazynie Chemical Reviews (IF > 52) opublikowana została praca naukowa (poglądowa) z afiliacją Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum,  której współautorem jest Marcin Magierowski z Katedry Fizjologii. Tematyka publikacji obejmuje zagadnienia poruszane w nie projekcie Opus realizownym w ramach grantu...
Kolegium Rektorskie UJ apeluje do władz RP w sprawie wyroku TK

26.10.2020
"Zwracamy się do wszystkich wymienionych adresatów tego listu o pilne znalezienie dróg wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazło się polskie społeczeństwo po wyroku Trybunału Konstytucyjnego" - zaapelowali przedstawiciele Kolegium Rektorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odezwa władz najstarszej polskiej uczelni została skierowana do...
Szpital Uniwersytecki: nowatorska operacja w trakcie pandemii

26.10.2020
Specjaliści ze Szpitala Uniwersyteckiego przeprowadzili u 47-letniej pacjentki z rakiem jajnika operację stopniującą według pełnego protokołu w całości techniką laparoskopową. Ta małoinwazyjna metoda pozwala na mniejsze ryzyko powikłań i szybsze wdrożenie chemioterapii. Zabieg przeprowadził zespół pod kierownictwem prof. Kazimierza Pityńskiego.