Aktualności


Stanowisko i apel KRASP w sprawie sytuacji społecznej w kraju

30.10.2020
"My, Rektorzy Akademickich Szkół Polskich apelujemy do władz państwowych o niezwłoczne znalezienie pokojowych dróg wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazło się polskie społeczeństwo po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego" - napisali członkowie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Autorzy...
Profesorowie z UJ CM wśród nowo powołanych członków PAU

29.10.2020
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) wybrało nowych członków tej instytucji naukowej. W tym gronie jest dwóch profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum: prof. Andrzej Pilc z Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz prof. Marek Sanak z Wydziału Lekarskiego. Uroczyste...
List Prorektora ds. Collegium Medicum do pracowników i studentów

28.10.2020
Organizacja zajęć na kierunkach studiów prowadzonych w Collegium Medicum w warunkach narastającej epidemii staje się wyzwaniem dla studentów i władz Uczelni. Problem ten dotyczy w największym stopniu studentów kierunków wiążących się ściśle z opieką nad chorymi, takich jak pielęgniarstwo, ratownictwo, lekarski,...
Apel przedstawicieli organizacji naukowych i studenckich dotyczący wyroku TK

27.10.2020
"Apelujemy do środowisk politycznych i społecznych o podjęcie dialogu, który będzie brał pod uwagę różne racje oraz poglądy i doprowadzi do niezwłocznego ustabilizowania sytuacji w naszym kraju" - piszą we wspólnym apelu prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodniczący Rady...
Publikacja współautorstwa badacza z UJ CM opublikowana w prestiżowym czasopiśmie naukowym

26.10.2020
W prestiżowym magazynie Chemical Reviews (IF > 52) opublikowana została praca naukowa (poglądowa) z afiliacją Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum,  której współautorem jest Marcin Magierowski z Katedry Fizjologii. Tematyka publikacji obejmuje zagadnienia poruszane w nie projekcie Opus realizownym w ramach grantu...