Polski Czerwony Krzyż - 100 lat w służbie Ojczyźnie i ludziom - konferencja


Data: 14-15.11.2019
Miejsce: Collegium Nowodworskiego, ul. św. Anny 12
Organizator: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Szczegółowe informacje: http://konferencja100latpck.pl/

Polski Czerwony Krzyż, który w 2019 roku obchodzi 100-lecie swojego istnienia,  jest najstarszą i najbardziej wszechstronną organizacją  humanitarną  w Polsce. Celem planowanej konferencji jest podsumowanie i prezentacja dorobku oraz realizacja misji na przestrzeni 100 lat, jak również budowanie wizerunku Polskiego Czerwonego Krzyża jako jednej z niewielu organizacji w Polsce, o tak długiej historii, ale też organizacji, która ją szanuje i potrafi z niej czerpać siłę do współczesnych działań. Organizatorzy pragną zachęcić naukowców, reprezentujących różne dziedziny nauki, do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji na temat Polskiego Czerwonego Krzyża i jego działalności na przestrzeni wieku.

Konferencja  będzie mieć charakter ogólnopolski, a związana z nią jubileuszowa publikacja stanowić będzie ważny przyczynek do historii Polski niepodległej od 100 lat.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz prezes PCK Stanisław Kracik.

 PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW
Dodaj do kalendarza Google

Powrót