XII Małopolskie Dni Diabetologiczne (webinarium)


Data: 26-27.06.2020
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Szczegółowe informacje: https://mdd.jordan.pl/

To największa i najważniejsza konferencja naukowa o tematyce cukrzycowej organizowana w Małopolsce przy udziale pracowników naukowych i klinicystów z Katedry Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

Ambicją organizatorów jest, by Małopolskie Dni Diabetologiczne pozostały platformą wymiany praktycznych, istotnych klinicznie informacji – stąd dobór tematów wykładów zorientowanych na najważniejsze aspekty opieki diabetologicznej, interaktywna forma, zajęcia warsztatowe.

Podczas tegorocznego spotkania nie zabraknie tematów kontrowersyjnych, budzących zainteresowanie środowiska lekarskiego, m.in. dotyczących problemów związanych z kryteriami refundacji nowych leków hipoglikemizujących czy też różnic między niektórymi nowymi wytycznymi postępowania u pacjentów z cukrzycą.

Zaproszenie do komitetu naukowego konferencji przyjęło grono znakomitych naukowców i wybitnych lekarzy, a także zagraniczni eksperci, wśród nich prof. Martin Haluzik z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Bezpłatna rejestracja jest możliwa na stronie: www.mdd.jordan.pl

 
Dodaj do kalendarza Google

Powrót