Chirurgia w Onkologii - rendez-vous & quality w leczeniu raka


Data: 13-14.12.2019
Miejsce: Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim
Organizator: I Katedra Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgi Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej UJ CM
Szczegółowe informacje: https://www.sympomed.pl/wydarzenie/2019/chirurgia-w-onkologii-rendez-vous-quality-w-leczeniu-raka,86

Konferencja jest jednym z najważniejszych wydarzeń w środowisku chirurgów, które gromadzi uczestników z całej Polski. Wydarzenie jest okazją do wzajemnej edukacji, wymiany doświadczeń i poglądów oraz integracji środowiska chirurgicznego. Będzie to czas podsumowania osiągnięć, wypracowania nowych rozwiązań i rozmów na temat wyzwań, rozwoju wiedzy i postępu technologicznego w pracy chirurga.
Dodaj do kalendarza Google

Powrót