Kontrowersje w pediatrii


Data: 28-29.02.2020
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Organizator: Klinika Chorób Dzieci UJ CM
Szczegółowe informacje: https://www.kontrowersjewpediatrii.pl/

Konferencja jest dla pediatrów, lekarzy rodzinnych oraz neonatologów platformą wymiany myśli i opinii służących pogłębianiu wiedzy, rzeczowej dyskusji oraz okazją do szukania optymalnych rozwiązań w najbardziej aktualnych i kontrowersyjnych przypadkach w pediatrii i neonatologii.

Podczas tegorocznej edycji uczestnicy wysłuchają wykładów dotyczących chorób wątroby u dzieci, w tym niealkoholowego stłuszczenia wątroby, diagnostyki bólów głowy, kontrowersji wokół postępowania w gorączce, zastosowania dermokosmetyków oraz wspierania odporności. Omówione zostaną aktualne zagadnienie szczepień przeciwko grypie, temat bezdechów oraz stanowisko specjalistów okulistyki na temat pomocy okulistycznej w gabinecie pediatrycznym i POZ.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie personelu pielęgniarskiego, program konferencji został rozszerzony o panel "Nowe wyzwania w opiece nad dzieckiem".
Dodaj do kalendarza Google

Powrót