41. Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej


Data: 23-27.08.2020
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Organizator: International Society for Clinical Biostatistics, Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych UJ CM
Szczegółowe informacje: www.ISCB2020.info

Podobnie jak w poprzednich latach, konferencja ISCB41 (www.ISCB2020.info) - po raz pierwszy organizowana w Polsce - będzie forum międzynarodowej wymiany osiągnięć naukowych i doświadczeń w zakresie teorii i metod  biostatystycznych oraz ich zastosowania w badaniach medycznych. W wydarzeniu biorą udział statystycy, klinicyści, farmakolodzy oraz naukowcy i specjaliści w zakresie zdrowia publicznego, epidemiologii oraz innych dyscyplin biomedycznych z ponad 50 krajów.

Zaproszeni wybitni naukowcy zajmą się tematami, które są przedmiotem gorących dyskusji we współczesnej biostatystyce: zaproszony przez prezydenta ISCB prof. Miguel A. Hernan (Harvard) omówi zastosowanie wnioskowania przyczynowego (causal inference) w medycynie opartej na faktach (EBS), dwóch głównych wykładowców prof. Frank Harrell Jr. (Vanderbilt) i prof. Trevor Hastie (Stanford) będzie dyskutować o zależnościach między modelowaniem statystycznym a uczeniem maszynowym. Wykłady pozostałych naukowców, liderów w swoich dziedzinach, dotyczyć będą wyzwań analitycznych napotkanych w badaniach biomedycznych i metod opracowanych w celu rozwiązania tych problemów. Dokładną tematykę sesji naukowych, organizowanych kursów statystycznych oraz minisympozjów można znaleźć na stronie konferencji  (https://iscb2020.info/# ).

Abstrakty można wysyłać do 29 lutego 2020 r..

Rejestracja na konferencję 

 

 
Dodaj do kalendarza Google

Powrót