Krakowski Kurs Diagnostyki i Leczenia Chorób Przysadki


Data: 4-5.12.2020
Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe UJ CM, ul. Łazarza 16
Organizator: Katedra i Klinika Endokrynologii UJ CM
Szczegółowe informacje: https://pituitarykrakow.com/pl

W trakcie kursu zostaną przedstawione aktualne standardy diagnostyki i leczenia chorób przysadki, jak również najnowsze osiągnięcia z zakresu diagnostyki molekularnej i nowoczesnych form terapii. Podobnie jak w poprzedniej edycji kursu, poszczególne zagadnienia przedstawi multidyscyplinarny zespół wykładowców z Polski i zagranicy: klinicyści endokrynolodzy, radiolog, neurochirurg, patomorfolog, radioterapeuta, biolog molekularny.

Gośćmi kursu będą również endokrynolodzy pediatrzy, którzy przedstawią zagadnienia dotyczące guzów przysadki w okresie dziecięcym oraz specyfikę leczenia w okresie adolescencji.  Ważną częścią kursu jest aspekt praktyczny (przypadki kliniczne pacjentów).
Dodaj do kalendarza Google

Powrót