IMSC 2020. Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych


Data: 21-23.09.2020
Organizator: Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Szczegółowe informacje: https://stn.cm-uj.krakow.pl/

Organizowana corocznie konferencja cieszy się dużym uznaniem i zainteresowaniem studentów medycyny, stomatologii i nauk o zdrowiu kształcących się w kraju i za granicą. W 2019 roku w spotkaniu uczestniczyło 370 osób.

Program przewiduje sesje tematyczne, którym towarzyszyć będą liczne warsztaty i wydarzenia kulturalne. Konferencja jest doskonałą okazją do prezentacji dorobku naukowego studentów oraz dyskusji na temat prowadzonych badań.

 
Dodaj do kalendarza Google

Powrót