3rd ICPMS "Pathophysiological, pharmacological and clinical aspects of environmental pollution"


Data: 24-26.09.2020
Organizator: Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Okręgowa Izba Lekarska, Okręgowa Izba Aptekarska, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczny Oddział Kraków
Szczegółowe informacje: http://www.conference-icpms.peryskop.h2.pl/index.php/icpms

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji dla pracowników, doktorantów oraz studentów zrzeszonych w kołach naukowych różnych dyscyplin medycznych, farmaceutycznych, biologicznych i szeroko pojętych nauk o zdrowiu.

Wzorem poprzednich edycji wydarzenie organizowane jest w celu wymiany doświadczeń i nawiązania szerszej współpracy.  Konferencja odbędzie się w formie online.
Dodaj do kalendarza Google

Powrót