IX Międzynarodowa Konferencja "Kompleksowa terapia dyskracji plazmocytowych w 2021 roku"


Data: 16.10.2021
Miejsce: Kraków
Organizator: Katedra Hematologii UJ CM, International Myeloma Society, Fundacja Leczenia Szpiczaka, Polskie Towarzystwo Hematologii i Transfuzjologii - Oddział Krakowski
Szczegółowe informacje: https://szpiczak2021.pl

Program konferencji skupia się na interdyscyplinarnej i multimodalnej terapii pacjentów ze szpiczakiem mnogim i amyloidozą. Zaproszenie do Krakowa przyjęli wybitni specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, Belgii i Grecji, którzy poprowadzą wykłady i sesje razem z uznanymi naukowcami z Polski.  To prestiżowe wydarzenie co roku przyciąga wielu uczestników oraz przyczynia się do rozwoju nowoczesnego leczenia dyskrazji komórek plazmatycznych w Polsce.

Program Konferncji
Dodaj do kalendarza Google

Powrót