Międzynarodowa Konferencja z Okazji Dwusetnej Rocznicy Urodzin Ludwika Pasteura


Data: 29-30.11.2022
Miejsce: Copernicus Science Centre, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa
Szczegółowe informacje: http://www.pasteur2022.com

Ludwik Pasteur, dzięki pracowitości, niezwykłej intuicji i dociekliwości badawczej stał się autorem epokowych odkryć w dziedzinie chemii, biologii i medycyny. W związku z przypadającą w tym roku dwusetną rocznicą urodzin odkrywcy i uczonego, nazywanego „ojcem mikrobiologii”, „pionierem wakcynologii” i „dobroczyńcą ludzkości”, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „The last word belongs to microbes – Celebrating the 200th anniversary of the birth of Louis Pasteur”. Współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum.  

Konferencja, w której uczestniczyć będzie międzynarodowe grono m.in. mikrobiologów, immunologów, biotechnologów oraz lekarzy, będzie nie tylko okazją do przypomnienia sylwetki jednego z największych umysłów wszech czasów, ale także pozwoli przybliżyć najnowsze osiągnięcia i wyzwania w dziedzinie mikrobiologii.

Wydarzenie to daje okazję do zaprezentowania swoich prac badawczych w formie plakatów i doniesień ustnych.

Zapraszamy śrdowoisko naukowe, szczególnie młodych badaczy, realizujących ambitne projekty, do czynnego współtworzenia wydarzenia i przesyłanie streszczeń. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 września br. Autorzy wybranych streszczeń będą mieli okazję zaprezentować swoje wyniki badań w formie wystąpienia ustnego.

 

 
Dodaj do kalendarza Google

Powrót