Kompas Farmaceuty - jak odnaleźć się na rynku pracy?


Data: 25-26.11.2022
Miejsce: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, ul. Medyczna 9, Kraków
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Kraków

Konferencja odbywać się w ramach projektu “Przyszłość Farmaceuty”, którego celem jest wsparcie studentów oraz farmaceutów w poznaniu rynku pracy. Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości zawodowew sektorze farmaceutycznym, a także przybliżona istota najczęściej wybieranych ścieżek kariery.W pierwszym dniu konferencji odbędą się warsztaty Pharmcovigilance oraz trening umiejętności miekkich “Wspólne przełamywanie barier”, w drugim zaś kursy i szkolenia, podczas ktorych uczestnicy poznają ofertę studów podyplomowych i doktoranckich,  poruszone zostaną także kwestie finansowej analizy pracy w farmacji.

Spotkania prowadzone będą przez prelegentów doświadczonych w danej branży, którzy na podstawie własnych spostrzeżeń opowiedzą o swojej ścieżce rozwoju, a także podzielą się wiedzą na temat możliwości  rozwoju po studiach farmaceutycznych.

"Kompas Farmaceuty - jak odnaleźć się na rynku pracy?" jest okazją do zaczerpnięcia informacji na temat aktywności, które może wykonać absolwent farmacji w celu znalezienia wymarzonej pracy, jak również może być źródłem zaczerpnięcia motywacji dla przyszłych farmaceutów i nie tylko.

Wydarzenie objęte jest patronatem prorektora UJ ds. CM prof. Tomasza Grodzickiego.

 
Dodaj do kalendarza Google

Powrót