Ogłoszenia


Decyzja nr 27 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 grudnia 2019 roku w  sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem na lata 2019-2021.
09.12.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunika nr 25 Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej z 4 grudnia 2019 roku w sprawie: warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób realizujących badania w ramach statutowej działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
05.12.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie: organizacji pracy w dniach 24 oraz 27 grudnia 2019 roku
04.12.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 26 Prorektora ds. Collegium Medicum z 2 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany składu Rady Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
03.12.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 23 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 26 listopada 2019 roku w sprawie: opodatkowania przychodów kontrahentów zagranicznych nie posiadających w Polsce siedziby lub zarządu od usług świadczonych na rzecz jednostek UJ CM
27.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 25 Prorektora ds. Collegium Medicum z 25 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany Decyzji nr 17 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 9 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, przedziału finansowego, w jakim powinny zawierać się projekty oraz harmonogramu II edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
25.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 22 Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia z 25 listopada 2019 roku w sprawie: stypendiów oferowanych przez The University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine
25.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 listopada 2019 roku w sprawie: powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021
25.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 18 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia procedury w sprawie postępowania w związku z wypadkami studentów i doktorantów podczas zajęć organizowanych w uczelni
25.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 21 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 14 listopada 2019 roku w sprawie: zmian dotyczących zasad rozliczania kosztów użycia samochodu prywatnego do celów służbowych - w szczególności wysokości obowiązujących w UJ CM stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
14.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 20 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 12 listopada 2019 roku w sprawie: rozliczania środków finansowych i majątkowych za 2019 r.
12.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 8 listopada 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. analizy programów studiów i jakości kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
12.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 22 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 listopada 2019 roku w sprawie: powołania Grupy Sterującej Projektu "Efektywna placówka medyczna - program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia"
06.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 21 Prorektora ds. Collegium Medicum z 5 listopada 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021
06.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 19 Zastępcy Kanclerza ds. CM z 4 listopada 2019 roku w sprawie: aktualizacji rejestrów czynników rakotwórczych i mutagennych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
04.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 20 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 października 2019 roku w sprawie: zmian w statucie Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem
31.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 19 Prorektora ds. Collegium Medicum z 28 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021
29.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 18 Zastępcy Kanclerza ds. CM z 28 października 2019 roku w sprawie: usług ubezpieczenia dla Collegium Medicum
29.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 18 Prorektora ds. CM z 28 paździrnika 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. przenosin oraz zagospodarowania zbędnego lub zużytego mienia jednostek Collegium Medicum, które zostaną przeniesione do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego.
28.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 17 Prorektora ds. Collegium Medicum z 17 października 2019 roku w sprawie: Zmiany Zarządzenia nr 8 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 13 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
17.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM