Ogłoszenia


Komunikat Kierownika Działu Zarządzania Majątkiem UJ CM w sprawie: zbiórki zużytych tonerów i kartridży
15.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 17 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 9 października 2019 roku w sprawie: bezzwrotnej pomocy świątecznej dla pracowników
09.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 17 Prorektora ds. Collegium Medicum z 9 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, przedziału finansowego, w jakim powinny zawierać się projekty oraz harmonogramu II edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.
09.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 16 Prorektora ds. Collegium Medicum z 9 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.
09.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Pismo okólne nr 2 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 2 października 2019 roku w sprawie: udzielania zniżek i planowania pensum dydaktycznego w  roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
03.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarzadzenie nr 15 Prorektora ds. CM 7 października 2019 roku w sprawie: zasad wypłacania i zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium doktoranckiego doktorantom Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego
08.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji CM w sprawie zmiany warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie łączności GSM dla Collegium Medicum
07.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 14 Prorektora UJ ds. CM z 1 października 2019 roku w sprawie: powołania pełnomocników Prorektora ds. Collegium Medicum w  Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
02.10.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 2 Dyrektora Archowum UJ z 26 września 2019 roku w sprawie: funkcjonowania Oddziału Akt Collegium Medicum Archiwum UJ
27.09.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 13 Prorektora UJ ds. CM z 23 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ochrony wartości pieniężnychi i ewidencjonowania kwot pieniężnych z tytułu gotówkowej sprzedaży towarów i usług w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
24.09.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Rusza nabór wniosków własnych na finansowanie zadań badawczych pochodzących z subwencji MNiSW na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na lata 2020-2021
19.09.2019 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie nr 12 Prorektora UJ ds. CM z 16 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum Regulaminu pracy
16.09.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 16 Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z 10 września 2019 roku w sprawie zmiany Komunikatu nr 9/2018 z 15 lutego 2018 roku w sprawie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ CM
11.09.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Rekrutacja na zaawansowany kurs instruktorów symulacji medycznej EuSim
04.09.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM

Zarządzenie nr 11 Prorektora UJ ds. CM z 2 września 2019 roku w sprawie: obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum.
03.09.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę THERMO-FISHER SCIENTIFIC
02.09.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej
30.08.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej
30.08.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM

Zarządzenie nr 10 Prorektora UJ ds. CM z 28 sierpnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
29.08.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 15 Prorektora UJ ds. CM z 27 sierpnia 2019 roku w w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w 2019 roku
27.08.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM