Ogłoszenia


Komunikat Działu Zaopatrzenia w sprawie dostaw projektorów dla jednostek UJ CM
14.08.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 14 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 29 lipca 2019 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
29.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 9 Prorektora UJ ds. CM z 26 lipca 2019 roku w wprowadzenia Regulaminu pobierania tkanek lub/i narządów ze zwłok ludzkich w celach naukowych oraz na potrzeby prowadzenia prac badawczych z zakresu nauk medycznych w trakcie przeprowadzanych sekcji sądowo-lekarskich w Pracowni Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium
26.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 8 Prorektora UJ ds. CM z 15 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 4 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do realizacji projektu "Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej"
15.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 7 Prorektora UJ ds. CM z 15 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 3 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 15 marca 2019 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Collegium Medicum - Uniwersytetu Jagiellońskiego
15.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 6 Prorektora UJ ds. CM z 9 lipca 2019 roku w sprawie: zasad rozliczania kosztów pośrednich podstawowej działalności operacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum (zwanego dalej UJ CM)
10.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 13 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 3 lipca 2019 roku w  sprawie: sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na 2019 rok
03.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 16 Prorektora UJ ds. CM z 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2018 rok
27.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 15 Prorektora UJ ds. CM z 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie za 2018 rok
27.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 14 Prorektora UJ ds. CM z 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego
27.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 12 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 24 czerwca 2019 roku w sprawie terminów obowiązujących przy ubieganiu sie o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów UJ CM w roku akademickim 2019/2020
24.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 5 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 9 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM
24.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 13 Prorektora UJ ds. CM z 17 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 27 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum- dalej zwaną "Decyzją"
18.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Pismo okólne nr 1 Prorektora UJ ds. CM z 24 maja 2019 roku w sprawie: obowiązków związanych z procesem rozliczania zajęć dydaktycznych przy wsparciu systemów USOS oraz SAP
24.05.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z 3 czerwca 2019 roku w sprawie: składania wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową na rok 2020
04.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 12 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 3 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 4 Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji gruntów- dalej zwaną "Decyzją"
03.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
22.05.2019 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Decyzja nr 11 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 21 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie
21.05.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie Działu Zamówień Publicznych UJ CM
21.05.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 10 Prorektora UJ ds. CM z 8 maja 2019 roku w sprawie:zmiany w składzie Zespołu ds. realizacji umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projektu pn.: "Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie"
09.05.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM