Ogłoszenia


Zarządzenie nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 września 2020 roku w sprawie: aktualizacji Procedury postępowania po ekspozycji na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny wprowadzonej Zarządzeniem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Nr 3 /2012
11.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków własnych na finansowanie zadań badawczych pochodzących z subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na lata 2021 - 2022
08.09.2020 - Dział Nauki UJ CM

Decyzja nr 27 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania Stałej Komisji ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-2024
02.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 26 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
02.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 25 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania Stałej Komisji ds. klinicznych na kadencję na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.
02.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania członków Rady Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum na kadencję 2020-2024
02.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania Pełnomocników Prorektora ds. Collegium Medicum w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
01.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 22 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: kompetencji Pełnomocników Prorektora ds. Collegium Medicum w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
01.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 22 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania Zastępcy Dyrektora Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum
01.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 21 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania Dyrektora Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum
01.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 20 Prorektora ds. Collegium Medicum z 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w 2020 roku
01.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 19 Pełnomocnika Rektora UJ ds. zastępowania Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 sierpnia 2020 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID - 19 w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum
06.08.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 18 Prorektora ds. Collegium Medicum z 13 lipca 2020 roku w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w roku akademickim 2020/2021
13.07.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 20 Prorektora ds. Collegium Medicum z 8 lipca 2020 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu Centrum Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem o akronimie: CDT-CARD, planowanego do zgłoszenia w konkursie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, konkurs 4/4.2/2020
09.07.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 18 Prorektora ds. Collegium Medicum z 8 lipca 2020 roku w sprawie: powołania Komitetu Sterującego projektu Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem - CDT-CARD
09.07.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 21 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 lipca 2020 roku w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum oraz uniwersyteckich podmiotach leczniczych
10.07.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 19 Prorektora ds. Collegium Medicum z 8 lipca 2020 roku w sprawie: powołania Rady Projektu Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem - CDT-CARD
09.07.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 20 Prorektora ds. Collegium Medicum z 2 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
03.07.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 17 Prorektora ds. Collegium Medicum z 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 30 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na kadencję 2018-2022 - dalej zwaną "Decyzją".
30.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 16 Prorektora ds. Collegium Medicum z 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem za 2019 rok
30.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM