Ogłoszenia


Decyzja nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum z 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2019 rok
30.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie za 2019 rok
30.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 13 Prorektora ds. Collegium Medicum z 29 czerwca 2020 roku w sprawie:zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za 2019 rok
30.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 17 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 26 czerwca 2020 roku w sprawie: sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych UJ CM na 2020 rok
29.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 19 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 czerwca 2020 roku w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum oraz uniwersyteckich podmiotach leczniczych
26.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 18 Prorektora ds. Collegium Medicum z 23 czerwca 2020 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Collegium Medicum - Uniwersytetu Jagiellońskiego
24.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: składania wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową na rok 2021
19.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 12 Prorektora ds. Collegium Medicum z 9 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 30 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - dalej zwaną "Decyzją"
09.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum z 9 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 31 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - dalej zwaną "Decyzją".
09.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 10 Prorektora ds. Collegium Mediucm z 9 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 33 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem (ze zm.) - dalej zwaną "Decyzją".
09.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 17 Prorektora ds. Collegium Medicum z 8 czerwca 2020 roku w sprawie: odstępstwa od naliczania odsetek za opóźnianie od opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego -Collegium Medicum
09.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 16 Prorektora ds. Collegium Medicum z 5 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 5 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 25 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Collegium Medicum
05.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 16 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 1 czerwca 2020 roku w sprawie: badań profilaktycznych pracowników
02.06.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 15 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 29 maja 2020 roku w  sprawie: zakupu środków ochronnych realizowanych przez jednostki UJ CM
29.05.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum z 27 maja 2020 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Collegium Medicum - Uniwersytetu Jagiellońskiego przez osoby bez przydziału miejsca w domach studenckich Collegium Medicum - Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2019/2020, uczestniczące w stacjonarnych zajęciach obowiązkowych/egzaminach w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 roku
28.05.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 maja 2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 marca 2020 roku w sprawie organizacji zajęć klinicznych w związku z przeciwdziałaniem potencjalnemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS -CoV-2 wśród społeczności Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
20.05.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 13 Prorektora ds. Collegium Medicum z 15 maja 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 8 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz uchylenia zarządzenia nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum 31 marca 2020 roku w sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
15.05.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 12 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 maja 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 5 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 25 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Collegium Medicum
06.05.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Generator wniosków do Komisji Bioetycznej UJ
29.04.2020 - Dział Nauki UJ CM

Komunikat nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 kwietnia 2020 roku w sprawie: odstąpienia od sporządzenia planów urlopów wypoczynkowych w 2020 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
20.04.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM