Ogłoszenia


Komunikat nr 9 Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej z 29 stycznia 2020 roku w sprawie Nagród MNiSW dla Nauczycieli Akademickich za rok 2019.
30.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 8 Prorektora ds. Collegium Medicum z 29 stycznia 2020 roku w sprawie obowiązku szyfrowania przenośnego sprzętu komputerowego
29.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 27 stycznia 2020 roku w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku w zamian za święto przypadające w sobotę
28.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 6 Prorektora ds. Collegium Medicum z 24 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania składu Komisji do obsługi II edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
24.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 3 Prorektora ds. Collegium Medicum z 24 stycznia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
24.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 6 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 23 stycznia 2020 roku w sprawie: nowego wzoru opisu faktur w związku z obowiązkiem sprawdzania rachunków bankowych dostawców z wykazem Krajowej Administracji Skarbowej
24.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 5 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 23 stycznia 2020 roku w sprawie: wystawiania dokumentów OT dla środków trwałych i wartości niematerialnych i  prawnych
24.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 5 Prorektora ds. Collegium Medicum z 23 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Zastępcy Dyrektora Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum
24.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 4 Prorektora ds. Collegium Medicum z 23 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Dyrektora Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum
24.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 4 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 stycznia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) i pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA - CRP)
22.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 2 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 stycznia 2020 roku w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA - CRP)
22.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 1 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad zbycia aktywów trwałych uniwersyteckiego podmiotu leczniczego, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie.
21.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 3 Prorekrtora ds. Collegium Medicum z 17 stycznia 2020 roku w sprawie: zmiany Decyzji nr 17 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 9 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, przedziału finansowego, w jakim powinny zawierać się projekty oraz harmonogramu II edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
20.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 3 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 16 stycznia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach ewidencji odpadami w Collegium Medicum
16.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 2 Prorektora ds. Collegium Medicum z 13 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021
13.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 2 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zaliczek stałych na rok 2020.
13.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 1 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 3 stycznia 2020 roku w sprawie: udziału w programie MultiSport.
03.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 1 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 2 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w budynku przy ul. Medycznej 7 w Krakowie, zrealizowanych w ramach umowy na "Kontynuację rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie" (umowa nr 141.2711.33.2018 z dnia 9.10.2018 r., Aneks nr 1/2019 z dnia 12.08.2019 r.).
02.01.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 19 Prorektora ds. CM z 16 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany Regulaminu korzystania z szatni w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
17.12.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 grudnia w sprawie: powołania Komisji ds. domów studenckich CM
09.12.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM