Ogłoszenie


wersja do wydruku

Oferta pracy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje pracownika na:stanowisko administracyjne (wymiar - pełny etat) do realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-przedłużenie terminuUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie
poszukuje pracownika na:

stanowisko administracyjne (wymiar - pełny etat)
do realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Liczba stanowisk: 2


Opis stanowiska:
• wsparcie administracyjne działań związanych z realizacją projektu,
• pozyskiwanie i analizowanie ofert dostawców,
• opracowywanie wstępnej dokumentacji dotyczącej postępowań przetargowych (m. in. opisu przedmiotu zamówienia),
• realizacja umów z Wykonawcami zawieranych w ramach projektu,
• ścisła współpraca z Działem Zamówień Publicznych oraz Działem Zaopatrzenia,
• uczestnictwo w czynnościach komisji przetargowych,
• wprowadzanie danych do systemy SL2014,
• realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektu

 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (preferowane kierunki administracyjne, logistyka, zarządzanie),
• doświadczenie związane z obsługą administracyjną i realizacją umów,
• doświadczenie w pracy wymagającej wiedzy z zakresu postępowań prowadzonych w oparciu o ustawę prawa zamówień publicznych,
• znajomość zagadnień związanych z zaopatrzeniem/zakupami/logistyką,
• umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji,
• dobra organizacja pracy, dokładność, samodzielność i pracowitość,
• komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
• nastawienie na realizację wyznaczonych zadań,
• umiejętność szybkiego uczenia się,
• dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),


Dodatkowym atutem będą:
• doświadczenie w wdrażaniu projektów unijnych, współfinansowanych z EFS,
• znajomość wytycznych w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój,
• doświadczenie związane z zatrudnieniem w jednostce sektora finansów publicznych, zwłaszcza w publicznej szkole wyższej,
• znajomość procedur wewnątrzuczelnianych w zakresie realizacji zamówień publicznych,
• wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie symulacji medycznej / aparatury medycznej,
• znajomość języka angielskiego.


Co oferujemy:
• zatrudnienie w renomowanej Uczelni w oparciu o umowę o pracę,
• przyjazną atmosferę pracy,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji,
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez realizację ciekawych zadań,
• pakiet świadczeń socjalnych (m.in. Karta Multisport),
• stałe godziny pracy od 7.30 do 15.30 (pon.-pt.).

Wymagane dokumenty:
• CV wraz z listem motywacyjnym,
• kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego
zatrudnienia,
• inne dokumenty poświadczające informacje zawarte w CV,
• skan podpisanej informacji o przetwarzaniu danych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: ciem@cm-uj.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia  2018 rok (w tytule maila wpisując „rekrutacja imię i nazwisko”).
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  10.08.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót