Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 18 Prorektora ds. Collegium Medicum z 13 lipca 2020 roku w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w roku akademickim 2020/2021


137.0203.18.2020

 

Komunikat nr 18
Prorektora ds. Collegium Medicum
z 13 lipca 2020 roku

 

w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w roku akademickim 2020/2021.

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.), § 22 ust 5 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 29 maja 2019 roku, Zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 września 2016 roku w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.), pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UJ z dnia 23 września 2019 r. nr 1.012.1245.2019 oraz § 5ust. 7 załącznika nr 4 do Zarządzenia nr 78 Rektor UJ z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z późn. zm.

 

 

Szanowni Państwo,

 

na mocy obowiązujących przepisów, w porozumieniu z Komisją ds. domów studenckich CM wprowadzam terminy obowiązujące przy ubieganiu się o przyznanie miejsca w domu studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zgodnie z załącznikiem nr 1, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian do terminów, w związku ze zmieniającą się sytuacją pandemii COVID-19.

 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  13.07.2020
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót