Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 19 Pełnomocnika Rektora UJ ds. zastępowania Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 sierpnia 2020 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID - 19 w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum


137.0203.19.2020

Komunikat nr 19
Pełnomocnika Rektora UJ ds. zastępowania Prorektora ds. Collegium Medicum
z 6 sierpnia 2020 roku

w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.


Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, kształcenie w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum planowane jest w trybie stacjonarnym z elementami kształcenia zdalnego.

W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego Władze Uczelni będą podejmowały decyzje w odniesieniu do poszczególnych jednostek organizacyjnych UJ CM o przejściu na formę wyłącznie kształcenia zdalnego.

Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów ustala Dziekan Wydziału, uwzględniając aktualne zalecenia sanitarne i uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów, i podaje do wiadomości studentów najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.

 

 

 

Pełnomocnik Rektora UJ
ds. zastępowania Prorektora ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. Piotr Richter

 Data aktualizacji:  06.08.2020
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Swałtek 

Powrót