Ogłoszenie


wersja do wydruku

Decyzja nr 26 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum


137.020.26.2020


Decyzja nr 26
Prorektora ds. Collegium Medicum
z 1 września 2020 roku

 

w sprawie:  powołania Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum


Na podstawie § 203 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz § 4 Zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 listopada 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego  Uniwersytetu Jagiellońskiego na Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego  Collegium Medicum oraz Regulaminu Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum w związku z § 7 ust. 1 Regulaminu Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego  Collegium Medicum, na wniosek Rady Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM ustalam, co następuje:

§ 1

Powołuję Panią dr hab. Barbarę Gryglewską, prof. UJ na Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum na kadencję począwszy od dnia 1 września 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prorektor ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab.  Tomasz Grodzicki

 Data aktualizacji:  02.09.2020
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Swałtek 

Powrót