Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków własnych na finansowanie zadań badawczych pochodzących z subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na lata 2021 - 2022


118.032.2.2020

 

OGŁOSZENIE

Pełnomocnika Prorektora CM
ds. nauki i współpracy międzynarodowej

z dnia 7 września 2020 r. w sprawie

 

terminu i sposobu składania wniosków własnych na finansowanie zadań badawczych pochodzących z subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na lata 2021 - 2022

 

Rozpoczęcie naboru:

8 września 2020

Zamknięcie naboru:

31 października 2020

Instrukcja wypełniania wniosku online:   

do pobrania

 

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż 8 września 2020 roku w oparciu o Regulamin przyznawania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, został uruchomiony elektroniczny system składania wniosków na finansowanie nowych zadań badawczych (tzw. projekty własne) w latach 2021 – 2022.

System będzie aktywny do dnia 31 października br. do godz. 23:59, po tym terminie nie będzie możliwości złożenia wniosku.

  1. Wnioski na badania własne proszę składać w formie elektronicznej, a w przypadku wniosków składanych przez doktorantów, również w formie papierowej, którą należy dostarczyć do Działu Nauki do 9 listopada 2020 roku, za pośrednictwem koordynatorów lub pocztą wewnętrzną.
  2. Aplikacja do wypełniania wniosków  dostępna jest pod adresem: www.dotstat.cm-uj.krakow.pl.
  3. W celu zalogowania się do systemu należy podać dane do poczty w domenie @uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl (adres e-mail i hasło).
  4. Dla ułatwienia przygotowana została dla Państwa Instrukcja wypełniania wniosków.

 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0), Kierownikami projektów własnych mogą być zarówno pracownicy UJ CM, jak i doktoranci.

Projekty realizowane są w trybie dwuletnim, bez konieczności składania wniosku po pierwszym roku realizacji projektu, co oznacza, że osoby, które otrzymały finansowanie dla swoich badań na lata 2020-2021 nie mają możliwości aplikowania o środki na badania własne w aktualnym naborze. Pozostali z Państwa, którzy nie otrzymali finasowania w ostatnim podziale środków, mogą złożyć wniosek na lata 2021–2022, nowy lub skorygowany.

Ponadto istnieje możliwość kontynuowania tematu badania własnego, na którego realizację otrzymali Państwo środki na lata 2019-2020 – w tym wypadku należy złożyć wniosek skorygowany.

 

Jednocześnie przypominam, że:

  1. Złożone przez Państwa wnioski  podlegają ocenie przez Biuro ds. badań klinicznych DN pod kątem konieczności uzyskania zgody Komisji Bioetycznej UJ oraz ewentualnego spełniania kryteriów badania klinicznego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Zwracam uwagę, że te ostatnie badania nie mogą być finansowane w ramach projektów własnych.
  2. Dodatkowo, kierownik projektu, po uzyskaniu finansowania, zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej wynikającej ze specyfiki danego badania (np. zgód/opinii Komisji Bioetycznej, Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zgody Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, zgody Ministra Zdrowia), która musi być wystawiona na wskazane we wniosku nazwisko Kierownika projektu oraz identycznie brzmiący temat badawczy.

Informacji dodatkowych o procedurze naboru udzielają pracownicy Sekcji Programów Krajowych DN pod nr tel. (12) 37 04 347, (12) 37 04 374 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: spk_cm@uj.edu.pl (w temacie wiadomości proszę podać: „Wnioskowanie na lata 2021 - 2022”). Pracownicy mogą również korzystać z pomocy koordynatorów z Sekcji Zarządzania Projektami przydzielonych do poszczególnych jednostek UJ CM.

 

Zachęcam do składania wniosków.

 

prof. dr hab. Marek Sanak

Pełnomocnik Prorektora CM

ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 

 

 

 

 Data aktualizacji:  08.09.2020
 Jednostka:  Dział Nauki UJ CM 
 Zamieścił:   Małgorzata Ząbczyńska 

Powrót