Ogłoszenie


wersja do wydruku

Rekrutacja dla studentów UJ CM na Letnią Szkołę Symulacji (Edycja I)


Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum ogłasza nabór dla studentów UJ CM do udziału w Letniej Szkole Symulacji w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00 .

Letnia Szkoła Symulacji będzie trwała pięć dni i odbędzie się w terminie 20-24.09.2021r.

Szczegółowe informacje oraz link do formularza zgłoszeniowego i tabeli zawiera Regulamin Letniej Szkoły Symulacji.

Złożenie oświadczeń, których wzory stanowią załączniki 1 i 2 do regulaminu rekrutacji będzie wymagane jedynie od osób zakwalifikowanych na Letnią Szkołę Symulacji.

 

Przedłużenie rekrutacji na Letnią Szkołę Symulacji (Edycja I)

Rekrutacja na Letnią Szkołę Symulacji dla studentów UJ CM w terminie 20-24.09.2021 r. w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zostaje przedłużona do dnia 20.08.2021 r.

 UJ CM dokonuje zmiany w § 3 ust. 2 regulaminu rekrutacji, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest wypełnienie tabeli preferowanego terminu uczestnictwa oraz przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 20.08.2021 r.

Link do tabeli:

https://ujchmura-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/katarzyna_kosalka-nadkanska_uj_edu_pl/EWmoBkI4MwxBsdP7mam8CK0BKB2C1Zl_ggGghhDqKBMIGQ?e=2SO90F 

 Link do formularza:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2861dzfa8z5qRNi4cbR8H0zbJUMTM0SkI3S1pJQ1paV0lQSk1GTjFIN01DMy4u"

Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie.

 

Przedłużenie rekrutacji na Letnią Szkołę Symulacji (Edycja I)

Rekrutacja na Letnią Szkołę Symulacji dla studentów UJ CM w terminie 20-24.09.2021 r. w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zostaje przedłużona do dnia 08.09.2021 r.

UJ CM dokonuje zmiany w § 3 ust. 2 regulaminu rekrutacji, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest wypełnienie tabeli preferowanego terminu uczestnictwa oraz przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 08.09.2021 r.

Link do tabeli:    

https://ujchmura-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/katarzyna_kosalka-nadkanska_uj_edu_pl/EWmoBkI4MwxBsdP7mam8CK0BKB2C1Zl_ggGghhDqKBMIGQ?e=2SO90F

 Link do formularza:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2861dzfa8z5qRNi4cbR8H0zbJUMTM0SkI3S1pJQ1paV0lQSk1GTjFIN01DMy4u

Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie.

 

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  05.07.2021
 Jednostka:  Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum 
 Zamieścił:  Monika Topolska 

Powrót