Ogłoszenie

Decyzja nr 22 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania Zastępcy Dyrektora Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum

137.0201.22.2020

 

Decyzja nr 22

Prorektora ds. Collegium Medicum

z 1 września 2020 roku

 

w sprawie:     powołania Zastępcy Dyrektora Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum

 

 

Na podstawie § 203 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz § 3 Zarządzenia nr 92 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum (dalej zwanego „Zarządzeniem”) w związku z § 5 ust. 5 Regulaminu Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum (dalej zwanego: „Regulaminem”) ustalam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Powołuję Pana lek. Konrada Jabłońskiego na Zastępcę Dyrektora Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum na kadencję począwszy od dnia 1 września 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

 

                 § 2

 

Zakres zadań Zastępcy Dyrektora CIEM CM:

  1. reprezentuje Centrum;
  2. współpracuje z Dyrektorem w zakresie organizacji i kierowania bieżącą działalnością Centrum;
  3. zastępuje Dyrektora pod jego nieobecność
  4. odpowiada za organizację i prowadzenie realizowanych w Centrum egzaminów testowych i praktycznych

 

                  § 3

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

 

 prof. dr hab. Tomasz GrodzickiData aktualizacji: 01.09.2020
Jednostka: Dział Organizacji i Promocji CM
Zamieścił: Magdalena Swałtek