Ogłoszenie

Komunikat nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 października 2020 roku w sprawie: wytycznych w zakresie organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum od dnia 20.10.2020

137.0203.23.2020

Komunikat nr 23

Prorektora ds. Collegium Medicum

z 20 października 2020 roku

 

w sprawie:  wytycznych w zakresie organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum od dnia 20.10.2020

 

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1835) ogłaszam, co następuje:

 

  1. Zajęcia praktyczne, a w szczególności: ćwiczenia kliniczne oraz ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem technik symulacji medycznych, ćwiczenia laboratoryjne, powinny być prowadzone w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych we właściwych regulacjach powszechnych oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, jak również z uwzględnieniem możliwości lokalowych poszczególnych jednostek.

 

  1. W przypadku zwiększonego zagrożenia epidemicznego w danej jednostce organizacyjnej, która prowadzi zajęcia w trybie stacjonarnym, zajęcia mogą być zawieszone lub przeniesione na inny termin.

 

  1. Za organizację zajęć, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, odpowiada koordynator danego przedmiotu w uzgodnieniu odpowiednio z: Dziekanem Wydziału, Dyrektorem Szkoły Doktorskiej, Kierownikiem Studiów Doktoranckich lub Kierownikiem Studiów Podyplomowych. Informacja dotycząca organizacji zajęć winna być na bieżąco przekazywana do Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia.

 

  1. Praktyki zawodowe realizowane są w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych przez właściwą jednostkę, w której się odbywają, z uwzględnieniem regulacji powszechnych oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

  1. Przypominam, że każda osoba, która zaobserwuje u siebie objawy chorobowe – nasilone objawy kataralne, suchy kaszel, gorączka, utrata smaku lub węchu, bóle mięśniowe, trudności w oddychaniu winna powstrzymać się od udziału w zajęciach. Usprawiedliwienie nieobecności winno nastąpić w zwykły sposób przyjęty w Uczelni. W przypadku zaistnienia podejrzenia zakażenia konieczne jest stosowanie Procedury postępowania dla studentów UJ CM w przypadku zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 (zgłoszenie do Dziekanatu). 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. Tomasz GrodzickiData aktualizacji: 20.10.2020
Jednostka: Dział Organizacji i Promocji CM
Zamieścił: Magdalena Kowalczyk