Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum


prof. dr hab. Tomasz Grodzicki   (CV)

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - COLLEGIUM MEDICUM
31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12
tel. centr. (12) 370 43 00, (12) 422 04 11, (12) 422 00 09

tel.: (12) 422 69 22 lub telefon centr. - wewn. 360
e-mail: prorektor@cm-uj.krakow.pl, prorektor.cm@uj.edu.pl

Sekretariat Prorektora UJ ds. Collegium Medicum

mgr Sylwia Czopek
sylwia.czopek@uj.edu.pl

tel.: (12) 422 69 22 lub centr. - wewn. 360
fax: (12) 422 25 78


Pełnomocnicy Rektoraprof. dr hab. Krystyna Sztefko
Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum

Biuro:
tel./fax: (12) 422-49-18 lub centr. - wewn. 370
e-mail: pelnomoc@cm-uj.krakow.pl
Dyżury:
Poniedziałek 13:00-15:00
Środa 13:00-15:00

prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski
Pełnomocnik Rektora UJ ds. klinicznych w Collegium Medicum

Biuro:
tel./fax: (12) 422-49-18 lub centr. - wewn. 370
e-mail: pelnomocnicy.rektora@cm-uj.krakow.pl


prof. dr hab. Marek Sanak
Pełnomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

Biuro:
tel./fax: (12) 422-49-18 lub centr. - wewn. 370
e-mail: pelnomocnicy.rektora@cm-uj.krakow.pl


prof. dr hab. Piotr Richter
Pełnomocnik Rektora UJ ds. ogólnych w Collegium Medicum

Biuro:
tel./fax: (12) 422-49-18 lub centr. - wewn. 370
e-mail: pelnomocnicy.rektora@cm-uj.krakow.pl


Dziekani


prof. dr hab. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Lekarskiego


prof. dr hab. Jacek Sapa

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego


prof. dr hab. Tomasz Brzostek

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu


Prodziekani - Wydział Lekarski

prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz
Prodziekan ds. stopni naukowych i tytułu naukowego

prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka

prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk
Prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym

dr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ
Prodziekan ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim

Prodziekani - Wydział Farmaceutyczny

dr hab. Agnieszka Skowron
Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Marcin Kołaczkowski, prof. UJ
Prodziekan ds. strategii i rozwoju

prof. dr hab. Anna Wesołowska
Prodziekan ds. nauki

Prodziekani - Wydział Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prodziekan ds. stopni i rozwoju naukowego

dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich - studia stacjonarne

prof. dr hab. Roman Nowobilski
Prodziekan ds. studenckich - studia niestacjonarne

Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

mgr Joanna Nikodemowicz
Sekretariat Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum:
tel.: (12) 422 40 05 lub centr. - wewn. 315
fax: (12) 422 48 23
e-mail: z.kanclerza@cm-uj.krakow.pl

Zastępca Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

mgr Dorota Kłyś
Sekretariat Zastępcy Kwestora:
tel.: (12) 422 04 11 wewn. 312
tel./fax: (12) 422 84 94
e-mail: kwestor@cm-uj.krakow.pl