Materialy Dydaktyczne

Strony dydaktyczne jednostek UJ CM


Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki UJ CM

Materialy dydaktyczne


Instytut Kardiologii - Klinika Elektrokardiologii
Biblioteka Medyczna
Zakład Żywienia Człowieka - Insytut Zdrowia Publicznego
Przedmioty: Żywienie I (BROMATOLOGIA i OCHRONA ŚRODOWISKA UJ)
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka Zdrowie Publiczne
Przedmioty: Inspekcja sanitarna - IV rok
Prowadzący: mgr Jaśmina Żwirska