Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu odznaczona Medalem Florence Nightingale


Anna Kaczmarczyk – absolwentka pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM – za postawę, jaką wykazała się podczas międzynarodowej misji  w Afganistanie, otrzymała medal Florence Nightingale, najwyższe odznaczenie przyznawane przez  Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża za wyjątkową odwagę i poświęcenie w niesieniu pomocy chorym i potrzebującym.


Medal Florence Nightingale (ang. Florence Nightingale Medal) został ustanowiony w 1921.

Przyznawany jest wykwalifikowanym pielęgniarkom lub pielęgniarzom, a także wolontariuszom wykonującym czynności pielęgniarskie, którzy są aktywnymi członkami i regularnymi pomocnikami krajowego komitetu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca lub instytucji medycznych bądź pielęgniarskich związanych z tymi organizacjami.

Medal przyznawany jest m.in. za wyjątkową odwagę i poświęcenie się niepełnosprawnym, chorym, rannym lub cywilnym ofiarom kataklizmów, wojny lub w czasie pokoju oraz za wzorową i przykładową służbę lub twórcze i pionierskie idea w dziedzinie zdrowia publicznego i nauczania pielęgniarstwa.

Pierwszą Polką uhonorowaną Medalem Florence Nightingale była Maria Tarnowska (1923). Na liście wyróżnionych są również  pionierka pielęgniarstwa świeckiego Zofia Szlenkier (1935) oraz Anna Rydlówna (1946) – pielęgniarka, pedagog i działaczka społeczna.


Data publikacji: 19.05.2017Powrót