Uniwersytet Jagielloński otrzymał logo HR Excellence in Research


6 grudnia 2017 r. Uniwersytet Jagielloński otrzymał zgodę na korzystanie z logo Human Resources Excellence in Research. Jego przyznawanie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii "Human Resources Strategy for Researchers" nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców. Działania te mają przyczynić się do wzrostu liczby pracowników naukowych instytucji europejskich.


Instytucje działające w sferze B+R (np. instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa) oraz organizacje finansujące badania, które wdrożą zasady "Europejskiej Karty Naukowca" i "Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" do swoich wewnętrznych regulacji, zapewniających przyjazne środowisko pracy naukowej i transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską. Nadawane jest im logo HR Excellence in Research.

"Europejska Karta Naukowca" ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Jej celem jest zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w tworzeniu, przekazywaniu, wymianie oraz rozpowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych.

"Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu oraz rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności mając na względzie rozwój atrakcyjnego, otwartego oraz zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców.

Szczegółowe informacje w zakresie "The Human Resources Strategy for Researchers" znajdują się na stronach euraxess.comnauka.gov.pl. Z kolei o "Europejskiej Karcie Naukowca" i "Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" można przeczytać odpowiednio tutajtutaj.

Pliki do pobrania:

"Strategia HR dla naukowców UJ"

"The Human Resources Strategy for Researchers at the Jagiellonian University"

OTM-R checklist

Action plan 2020-2023

Wyszukiwarka aktów prawnych

Zarządzenie nr 113 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Statut UJ

Zarządzenie nr 67 Rektora UJ z 16 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego


Data publikacji: 8.12.2017Powrót