Czepkowanie – uroczystość studentów pielęgniarstwa i położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu


10 lipca 2017 r. w auli  Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbyła się uroczystość czepkowania studentów III roku pielęgniarstwa i III roku położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Czepki, symbol wstąpienia do zawodu, otrzymało 166 osób: 120 pielęgniarek, 3 pielęgniarzy, 42 położne i 1 położny.


Tradycja czepkowania – organizowana jako oznaka pierwszego stopnia wtajemniczenia do zawodu pielęgniarskiego – ma ponadstuletnią tradycję. Pierwsza taka uroczystość odbyła się w krakowskiej Szkole Pielęgniarskiej w 1911 r. Choć od 1991 r. pielęgniarki i położne nie mają obowiązku noszenia czepka, stanowi on istotną część stroju galowego.

Najważniejszymi elementami uroczystości w CDK WL UJ CM była ceremonia nakładania czepków i złożenia przysięgi:

Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki /położnej i uroczyście przyrzekam:

- sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim;

- według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie terapeutycznym;

- nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice;

- okazywać pacjentom należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej;

- strzec godności zawodu pielęgniarki/położnej, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem i życzliwością, nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie, mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta;

- wdrażać do praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych i humanistycznych oraz systematycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu;

- rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie”.

Pięknym gestem było przekazanie absolwentom lampki oliwnej, jednego z symboli pielęgniarstwa, przez mgr piel. Annę Kaczmarczyk, porucznika Wojska Polskiego, która kilka tygodni temu została odznaczono Medalem im. Florence Nightingale, który jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (więcej o uroczystości wręczenia medalu i por. Annie Kaczmarczyk - http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/1888)

Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem hymnu pielęgniarskiego. 

W uroczystości czepkowania wzięli udział przedstawiciele władz Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM: prodziekan ds. stopni i rozwoju naukowego prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich – studia stacjonarne dr hab. Maria Kózka, prof. UJ oraz prodziekan ds. studenckich – studia niestacjonarne  dr hab. Roman Nowobilski, prof. UJ.

 

Fot. Jerzy Sawicz

 


Data publikacji: 12.07.2017ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót