Śniadanie Profesorskie 2017


26 lipca odbyło się siedemnaste już Śniadanie Profesorskie. Tradycja spotkań społeczności akademickiej UJ została zapoczątkowana w 2000 r. przez ówczesnego rektora UJ prof. Franciszka Ziejkę, a jej celem jest świętowanie rocznicy wielkiego wydarzenia, jakim było odnowienie Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Władysława Jagiełłę w 1400 roku.


Spotkanie rozpoczęło się na dziedzińcu Collegium Maius, gdzie uczestników – przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, polskiego środowiska naukowego oraz społeczności akademickiej UJ – powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak. – Dziś będziemy słuchać o pięknie, które jest wokół nas – zapowiedział prelekcję pt. Komu potrzebne są kwiaty, którą poprowadził prof. Bogdan Zemanek z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, botanik, specjalista od fitogeografii, ekologii oraz taksonomii roślin.

Wykład jednego z profesorów UJ to główny punkt uroczystości nawiązujący do lekcji z Dekretałów Grzegorza IX, jaką 26 lipca 1400 r. wygłosił ówczesny kanclerz uczelni – biskup krakowski Piotr Wysz.

Wykład rozpoczął się od przedstawienia zarysu dziejów poznawania funkcji i roli kwiatów w przyrodzie – dopiero pod koniec XVI wieku stało się jasne, że służą one do rozmnażania roślin, a fakt zapylania kwiatów przez owady został odkryty dwa stulecia później. Następnie biolodzy zauważyli, że funkcję tę spełniają również inne zwierzęta, takie jak ptaki i nietoperze.

Po wysłuchaniu wykładu, uczestnicy spotkania przeszli na dziedziniec Collegium Nowodworskiego, gdzie rozpoczęła się druga część spotkania.

 

Fot. Jerzy Sawicz


Data publikacji: 27.07.2017ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót