Złoty Skalpel 2017 dla USD za wszczepienie biodegradowalnej zastawki


Dr hab. Tomasz Mroczek, prof. UJ i prof. Janusz Skalski zostali nagrodzeni Złotym Skalpelem 2017 za projekt „Prospektywne badanie kliniczne dotyczące wszczepienia biodegradowalnych, zastawkowych konduitów w pozycję płucną u ludzi”. Otrzymali również grant naukowy w wysokości 10 tys. złotych.


W sierpniu 2016 r. zespół specjalistów z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – Prokocimiu – z dr hab. Tomaszem Mroczkiem, prof. UJ oraz prof. Januszem Skalskim na czele – rozpoczął w Krakowie program pilotażowy wszczepienia – po raz pierwszy na świecie – polimerowej, biodegradowalnej zastawki (firma Xeltis®) w pozycję płucną. Jak dotąd, dokonano z powodzeniem trzech implantacji, których okres obserwacji wynosi 12 miesięcy.  Pierwszym pacjentem był 2,5-letni chłopiec z zarośnięciem zastawki płucnej oraz zarośnięciem drogi wypływu krwi z prawej komory serca. Pierwszą operację przeszedł w 8. dobie życia, a kolejny zabieg w wieku 2,5 lat. Mimo tego szybko się męczył i często siniał, musiał też korzystać z koncentratora tlenu. Po zabiegu poprawa wydolności chłopca była bardzo wyraźna.

Innowacyjność zabiegu polega na wykorzystaniu nowatorskiego w skali świata materiału, zbudowanego z polimeru, który w zaprogramowanym czasie ulegnie kompletnej biodegradacji. Jego macierz zostanie zasiedlona, a następnie zastąpiona własnymi komórkami organizmu, budując autogenną tętnicę płucną wraz z zastawką (wykorzystując tzw. proces „endogenous tissue restoration”).  Ta nowatorska metoda zakłada wykorzystanie zdolności regeneracyjnych organizmu, w oparciu o proces zastąpienia syntetycznego graftu własną tkanką.

Zabieg został przeprowadzony w ramach pilotażowego programu badawczego, na który zgodę wydała Komisja Bioetyczna.

Organizatorem konkursu Złoty Skalpel jest redakcja „Pulsu Medycyny”. Konkurs ma na celu promowanie postaw proinnowacyjnych oraz wspieranie pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, podnoszących jakość opieki medycznej. Jury, oceniając nadesłane na konkurs projekty, bierze pod uwagę następujące kryteria:

• wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce w trosce o dobro pacjenta;

• możliwość usprawnienia pracy personelu medycznego;

• szanse na upowszechnienie ocenianego rozwiązania;

• aspekty ekonomiczne.

W tym roku nagrodę  przyznało 11-osobowe jury pod przewodnictwem prof. Mirosława Wielgosia, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W dziesiątce innowacyjnych projektów, które zakwalifikowano do II etapu tegorocznego konkursu Złoty Skalpel znalazł się również projekt „Opieka koordynowana po zawale serca” zgłoszony przez prof. Piotra Jankowskiego z Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowie jako praca zespołowa ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 


Data publikacji: 26.10.2017ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót