Książka z afiliacją UJ nagrodzona na targach EXPODENT 2017


„Diagnostyka i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w ujęciu holistycznym” autorstwa Barbary Czerwińskiej-Niezabitowskiej i Małgorzaty Kulesy-Mrowieckiej z afiliacją Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Instytutu Fizjoterapii  uzyskała I miejsce w kategorii Wydawnictwo roku 2017 na XXIII Targach Stomatologicznych EXPODENT 2017.


W książce wskazano na interdyscyplinarną wagę problemu zaburzeń czynnościowych narządu żucia, które powinny być rozpatrywane w dużo szerszym kontekście niż dotychczas. Autorki dowodzą, że zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia nie są problemem wyodrębnionej specjalizacji i w ich przypadku konieczne jest współdziałanie stomatologii z medycyną ogólną w połączeniu z fizjoterapią.

Promocja książki odbyła się 17 grudnia 2016 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie to zgromadziło wielu znamienitych gości, wśród nich wielu specjalistów z zakresu stomatologii, ortodoncji i fizjoterapii. Spotkaniu przewodniczył prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster, recenzent książki, specjalista ortodoncji, stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej, wieloletni prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, kierownik Katedry i Zakładu Ortodoncji UJCM, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, który przedstawił tematykę książki oraz sylwetki naukowe autorek. Głos zabrał  wówczas również prof. Tomasz Brzostek, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM, który – składając gratulacje autorkom – podkreślił, że ich książka jest dowodem na możliwość ścisłej współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny i fizjoterapii oraz interdyscyplinarnego podejścia do problemu dysfunkcji narządu żucia.

Relację z promocji książki można odnaleźć w Alma Mater (nr 191, s. 102-103).


Data publikacji: 2.11.2017Powrót