Dni Dawcy Szpiku na UJ – I ty możesz pomóc uratować życie


Na świecie zarejestrowanych jest ponad 30 mln potencjalnych dawców szpiku, w Polsce ponad 1 mln. A jednak nadal co piąty pacjent szuka swojego „bliźniaka genetycznego”. W Strefie Studenta UJ odbyło się spotkanie władz uczelni z przedstawicielami mediów poświęcone trwającym  na UJ „Dniom Dawcy Szpiku”. O tym, jak niewiele potrzeba, żeby uratować komuś życie, przekonywał również wspierający akcję dziennikarz Filip Chajzer.


Akcje rejestrowania potencjalnych dawców szpiku odbywają się na UJ już od 2013, czyli od początku funkcjonowania Helpers’ Generation – projektu Fundacji DKMS mającego na celu zaangażowanie całego środowiska akademickiego w walkę z nowotworami krwi poprzez edukację oraz inicjowanie akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku.

– Jeżeli możemy pomóc w leczeniu takich chorób jak nowotwory, to oczywiście każdy chce w tym uczestniczyć. Jestem dumny z faktu, że studenci UJ uczestniczą w tej akcji w rozmaity sposób – to jest bardzo budujące i pozytywne – powiedział rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorujących jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy.

– Kilka tygodni temu robiłem materiał o niezwykłym przypadku 7-letniej dziewczynki z Warszawy wyleczonej z białaczki. Uważam, że dzieci, które pokonały tę chorobę mają dwa razy urodziny – naturalne i te kiedy los dał im drugie życie. Dopiero po emisji programu dowiedziałem się, że istnieje fundacja DKMS będąca bankiem potencjalnych dawców szpiku – wspominał Filip Chajzer. I dodał: Okazuje się, że rzecz jest banalnie prosta, bowiem dzięki trwającej kilka minut rejestracji być może uda się znaleźć swojego bliźniaka genetycznego, który akurat potrzebuje naszego szpiku kostnego.

Dni Dawcy Szpiku na UJ są częścią trwającej od kilku dni w Krakowie akcji #TATAmaRAKA, której celem jest znalezienia szpiku dla krakowskiego lekarza Roberta Szlęka, o czym na konferencji wspomniał prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki.  Ale całe wydarzenie dedykowane jest wszystkich chorym na nowotwór krwi, ktorych życie zależy od znalezienie zgodnego dawcy.

– Ta akcja wypełnia też pewien obszar niewiedzy – jej główny aspekt to edukacja na poziomie społecznym – dodał prof. Maciej Małecki, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM.  – Nagłośnienie problemu leczenia chorób krwi wpływa na zwiększenie świadomości społeczeństwa, co może przełożyć się na wzrost liczby osób, które zdecydują się zarejestrować w banku potencjalnych dawców komórek macierzystych.

O tym, jak wygląda procedura rejestracji, a także samego pobrania szpiku mówiła dr Patrycja Mensah-Glanowska z Kliniki i Katedry Hematologii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Podkreśliła również, że szpik od kogoś innego jest najlepszą formą immunoterapii – bardzo skutecznej i efektywnej terapii na całe życie, broniącej przed nawrotem choroby

– Chciałbym mocno podkreślić, że Dni Dawców Szpiku na UJ nie są wyłącznie wewnątrzuczelnianym działaniem. Zapraszamy do nas wszystkich mieszkańców Krakowa – przekonywał dr Tomasz Sanak z Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJ CM, koordynator akcji na UJ. Podziękował też służbom mundurowym – policji, oddziałowi antyterrorystów i straży miejskiej – których funkcjonariusze już w pierwszych godzinach akcji zarejestrowali się w bazie potencjalnych dawców.

Na zakończenie spotkania z mediami prof. Armen Edigarian, prorektor UJ ds. dydaktyki, zademonstrował, jak wygląda procedura pobrania wymazu, a co za tym idzie, jak zostać potencjalnym dawcą szpiku kostnego.

Dni Dawcy na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywają się w  dniach 5-7 grudnia, w godzinach 10.00-17.00, w czterech miejscach: Wydział Chemii (ul. Gronostajowa 2), Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (ul. Gronostajowa 7), Auditorium Maximum (ul. Krupnicza 33), Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego (ul. św. Łazarza 16). Dawcą szpiku może zostać każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, ważący minimum 50 kg i nieposiadający znacznej nadwagi. Rejestracja polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka i wypełnieniu formularza rejestracyjnego z podstawowymi danymi osobowymi. Należy pamiętać, by zabrać ze sobą dokument z numerem PESEL.

Potencjalny dawca, po przebadaniu materiału genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy, otrzymuje potwierdzenie rejestracji oraz kartę dawcy. Cały proces rejestracji i badania próbek trwa około 3-4 miesięcy. Gdy okaże się, że dawca posiada takie same cechy tkankowe jak pacjent, dochodzi wtedy do pobrania komórek i przeszczepienia ich chorującemu na nowotwór krwi. Odbywa się to na dwa sposoby: poprzez pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej (stosowane w 80 proc. przypadków) albo poprzez pobranie szpiku kostnego z talerza kości biodrowej (stosowane w 20 proc. przypadków).

Organizatorem Dni Dawcy Szpiku na UJ jest fundacja DKMS i Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum.

 


Data publikacji: 5.12.2017ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót