USD z certyfikatem potwierdzającym bezpieczeństwo przeszczepów komórek


Ośrodek Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie jako pierwszy w Polsce otrzymał międzynarodową akredytację JACIE potwierdzającą najwyższą jakość i bezpieczeństwo przeszczepiania komórek krwiotwórczych. Leczone są tu dzieci z nowotworami, głównie białaczką, chorobami krwi oraz ciężkimi niedoborami odporności.


Siedem lat przygotowań i 1,5 tys. wymogów, które należało spełnić – te dwie liczby opisują ogrom pracy, jaką wykonali pracownicy Ośrodka Transplantacji USD, aby przygotować ośrodek do akredytacji. JACIE – Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT – to międzynarodowa organizacja określająca standardy jakości w zakresie pobierania, przetwarzania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych.

–  W skrócie to jakość w praktyce. Ostatecznym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poddawanym przeszczepieniu, a także dawcom komórek krwiotwórczych. Standardy dotyczą jednak nie tylko samych procedur medycznych i laboratoryjnych, ale także infrastruktury, personelu, dokumentacji oraz systemu zarządzania jakością – tłumaczy dr Oktawiusz Wiecha, lekarz, który koordynował przygotowania do akredytacji. Podczas procedury akredytacyjnej należy zademonstrować zgodność w zakresie wszystkich standardów, co jest następnie weryfikowane podczas dwudniowej inspekcji prowadzonej przez międzynarodowy zespół ekspertów.

O akredytację JACIE można się starać w trzech obszarach: pobierania materiału przeszczepowego, jego preparatyki i przeszczepiania. Krakowski ośrodek otrzymał akredytację we wszystkich trzech obszarach. – Oznacza to, że spełniamy rygorystyczne normy bezpieczeństwa, począwszy od momentu, kiedy pacjent pojawia się w oddziale, poprzez proces przeszczepiania aż po późniejszą długoterminową opiekę w poradni transplantacyjnej i równocześnie zapewniamy też bezpieczeństwo dawcom oraz najwyższą jakość preparatyki materiału przeszczepowego. Co najważniejsze, inspektorzy potwierdzili, że nasz system ustawicznego doskonalenia jakości działa – mówi dr hab. med. Jolanta Goździk, kierownik Ośrodka Transplantacji USD.

Ośrodek Transplantacji składa się z Oddziału Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych, Pracowni Aferezy, Poradni Transplantacyjnej i Banku Komórek. Całość przeszła w ostatnich latach modernizację, a Bank Komórek został zbudowany niemal od nowa. Było to możliwe dzięki determinacji pracowników i dyrekcji oraz mobilizacji wielu źródeł finansowania: dotacji rządowej, wsparciu Fundacji „O Zdrowie Dziecka” oraz dotacji z budżetu Krakowa.

– Organizm dziecka poddawanego przeszczepieniu komórek krwiotwórczych  pozbawiony jest  odporności. Zagrażają mu drobnoustroje, które dla zdrowych osób są nieszkodliwe. Dlatego procedura musi być realizowana w bezpiecznym, niemal sterylnym środowisku – wyjaśnia dr Wiecha.

Do izolatki  prowadzi specjalna śluza, gdzie personel medyczny przebiera się i dezynfekuje ręce, a powietrze poddawane jest ciągłej wymianie i filtracji. Kontroli podlega ciśnienie, temperatura, wilgotność i liczba cząstek stałych w powietrzu oraz czystość mikrobiologiczna pomieszczeń, w których przebywają pacjenci. Zakup czujników cząstek stałych oraz presostatów kontrolujących czystość i ciśnienie powietrza w oddziale przeszczepowym był jednym z zaleceń pokontrolnych, które musiały być zrealizowane przed uzyskaniem akredytacji. Niedawno zakończono remont Poradni Transplantacyjnej obejmujący jej powiększenie oraz instalację nowego, bezpiecznego systemu wentylacji. Wdrożono także informatyczny system ewidencji preparatów i tworzenia etykiet z wykorzystaniem kodów paskowych, który umożliwia znakowanie preparatów komórkowych zgodne z międzynarodowym standardem ISBT 128. Jest to istotne, gdyż materiał przeszczepowy pobierany od dawców niespokrewnionych wydawany jest na cały świat. – Prace nad jakością i jej nieustannym doskonaleniem nie zakończyły się z otrzymaniem certyfikatu. Ośrodek już przygotowuje się do kolejnej inspekcji w czerwcu 2019 roku – zapowiada dr hab. med. Jolanta Goździk.

 


Data publikacji: 14.12.2017ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót