Stypendia START dla młodych naukowców z UJ CM


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) po raz 26. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W gronie laureatów znaleźli się Paweł Banaś z Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz dr Marcin Magierowski z Wydziału Lekarskiego.


START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy, którzy nie ukończyli 30. roku życia, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji.

– Stypendia START kierujemy do osób, które są na kluczowym etapie życia, kiedy podejmują decyzję o kontynuacji bądź porzuceniu pracy badawczej. Dzięki stypendium mogą skoncentrować się na pracy naukowej, a jednocześnie zadbać o start życiowy - dom, rodzinę, zdrowie i edukację dzieci – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. – Ale nie chodzi jedynie o godne wynagrodzenie, chodzi także o motywację, danie młodym ludziom szansy i możliwości samorealizacji. Przyznając stypendia, pokazujemy, że to, co robią młodzi naukowcy, jest dla nas ważne i potrzebne, że widzimy sens w ich wytężonej pracy.

Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2900 osób. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Zwycięzcy tegorocznej edycji zostali wyłonieni w drodze konkursu spośród 890 kandydatów. Średni wiek laureatów wynosi 28 lat, a 48 proc. nagrodzonych posiada stopień doktora.

Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką FNP przeznaczy na granty w 2018 roku, wynosi blisko 3 mln zł.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 26 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.


Data publikacji: 9.05.2018Powrót